BALELENG

-Max Surban-

Mutya ka baleleng sa katahom
timgas pa sa puti nga baybay-on
sa kasingkasing ka pangandoyon
Perlas ka nga angay gyod angkonon.

Tila na baleleng layu-layo
sitangkay baleleng pasibuton
bangkaw bunal baleleng matuyo
purol kaw baleleng pamalayo.

(Narration)
Mutya ka baleleng sa talagsaom katahom
Ikaw timgas pa kay sa puti nga baybay-on
Kang bisang kinsang kasing kasing ikaw pangandoyon
Kay perlas ka nga angay gyod angkonon.
(Narration end)

Kon ikaw baleleng ang mawala
kon ikaw baleleng di ko makita
gugma ko baleleng magahula
taliwa ning lahod sa mga luha.

Tila na baleleng layu-layo
sitangkay baleleng pasibuton
bangkaw bunal baleleng matuyo
purol kaw baleleng pamalayo.

Bangkaw bunal baleleng matuyo
purol kaw baleleng pamalayo.
Created by:

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).Counter