Thursday,      01/20/2005     15:07

 

One Piece

เป็นเรื่องราวการเดินทางของ "กลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง" ที่มี มังกี้ ดี ลูฟฟี่ ผู้มีนิสัยเอาแต่ใจ
แต่จิตใจดีเป็น กัปตัน ของเรือพร้อมกับ โรโรโนอา โซโล แม้ปากไม่ค่อยดีแต่รักเพื่อน, นาม เป็น
มันสมองของกลุ่มและรักเงินมาก,อุซอป ถึงจะขี้โวยวายแต่ก็พึ่งพาได้ในยามยาก และซันจิ เป็น
ผู้สืบทอดท่าแตะและเป็นสุดยอดฝีมือทางด้านการทำอาหาร ทั้งหมดจะต้องเดินทางไป
ยังเมืองต่างๆ ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมาย เพื่อให้ได้
One Piece.....

 

 


f