Different Animation/Manga

ในนี้คือพวก อุซป ช็อปเปอร์ กาลูแอบกินอาหารซันจิก็จัดการ
ฉากเหมือนกัน แต่นามิเป็นคนจัดการ

 

นักเต้นระบำ
วิถีกระเทย

 

สัญลักษณ์บนหลังต่างกัน