Collection

 

                                                                                

One Piece Figures set of 10 Skypier Version

วันพีซ ฟิคเกอร์ชุดสกายเปียครับ ความสูง 1.5 ถึง 2 นิ้ว

One Piece Figures Set of 10 Alasbasta Version

วันพีซ ฟิคเกอร์ชุดอลาบาสต้า มี 10 ตัวครับ ความสูงระหว่าง 1.5 ถึง 2 นิ้ว ผลิตในฮ่องกง ขายในอเมริกามากกว่า 2 ดอลลาร์