CATATAN / ULASAN

 

                                Kesemua data-data ini adalah data yang sebenar dan diharap ruangan ini dapat memenuhi kehendak 

                                soalan yang diberikan oleh Pn. Yussalita  selaku Pensyarah TD1103 Aplikasi Komputer dalam

                                pengurusan Tugasan 2. 

             

                               Data-data ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.

 

                               sekian dan terima kasih.

 

 

                                Yang benar.

                                WILLEY LAMPAKI 

 

 

 

 


 


Laman Utama