SENARAI TUGAS / KERJAYA

 

 

Nama Majikan                         : Jabatan Air, Peti Surat 284, 89108 Kota Marudu.

Jawatan                                    : Juruteknik

Tarikh Mula Kerja                    : 01 Disember 1987

Taraf Jawatan                           : Tetap dan Berpencen

Telefon Pejabat                        : 088-661720 Fax : 088-662157

 

JABATAN AIR KOTA MARUDU

SENARAI TUGAS RASMI

 

 

BIL

PERKARA

TINDAKAN

1.

Membantu Jurutera Air Daerah (JAD) melukis rangkaian paip utama (Digital Maping)

Membuka fail dan kemaskini plan. 

2.

 Membantu JAD melukis plan lokasi projek penyambungan   paip

Menyerahkan kepada JAD

3.

 Membantu JAD menyukat lokasi projek paip penyambungan baru, penggantian dan sebagainya

 

Membuat laporan kepada JAD

4.

 Membantu JAD memeriksa/menjaga kontraktor/kakitangan membuat kerja-kerja kecemasan pembaikan paip dan sebagainya.

 

Melaporkan perkembangan kepada JAD

5.

 Membantu JAD memeriksa lokasi yang ada masalah bekalan air

Membuat laporan/cadangan kepada JAD

6.

 Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa 

 

Melaporkan kepada JAD

 

 

AKTIVITI-AKTIVITI SEMASA KERJA

Gambar semasa menjaga kontraktor membaiki kebocoran saluran air paip bersaiz 6 A.C

di jalan Ongkilan Kota Marudu. 11 Jun 2002

 

semasa membuat pemotongan bekalan air bersama rakan sepejabat bagi pengguna haram

( tiada daftar resmi pengguna di pejabat Jabatan Air Kota Marudu )

Oleh : kakitangan Jabatan Air 13 Mei 2002

 

Gambar semasa menjaga kontraktor membaiki kebocoran paip bersaiz 4 A.C

di jalan Kg. Taiwan Kota Marudu. ( 2 Julai 2002 )

 

 

 

 

 

| Laman Utama |