Cursus Voor(t)bestaan bij Parapsychologisch Instituut

Voortbestaan na de dood en voorbestaan voor de conceptie: aanwijzingen en wetenschappelijke en filosofische aspecten
Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Twee vragen die behoren tot de harde kern van de grote levensvragen. Ze gaan in feite iedereen persoonlijk aan.

Vanaf het begin heeft de parapsychologie oftewel psychical research zich onder meer beziggehouden met aanwijzingen voor een geestelijk leven los van een stoffelijk lichaam. In deze cursus richten we ons op onderzoekingen naar een bestaan voor het huidige leven of na de lichamelijke dood. Dit onderzoek behelst vooral het verzamelen, analyseren en interpreteren van allerlei spontane ervaringen die mogelijk relevant zouden kunnen zijn.

Onderzoek naar preexistentie, reincarnatie en leven na de dood is uitgegroeid tot een complex, maar vooral ook rijk interdisciplinair gebied. Het heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd die nog steeds niet genoeg bekend zijn geworden bij een groter publiek. Dit laatste heeft te maken met extra veel 'skeptische' (materialistische) oppositie die de gedachte van een leven zonder lichaam bij voorbaat belachelijk maakt. Maar ook met een al te gemakkelijk hanteren van de zogeheten 'animistische' oftewel Super-PSI- of Super-ESP- hypothese, waarbij men stelt dat ervaringen altijd voortkomen uit de onbewuste geest (anima) van levenden zelf.

Deze cursus poogt een rationele middenweg te bewandelen tussen het onkritisch aanhangen van spirituele doctrines en het routineus wegverklaren van alle ervaringen door middel van hallucinaties, wanen of PSI. De realiteit van paranormale ervaringen met telepathie of psychokinese vormt bijvoorbeeld zelf al een aanwijzing voor het bestaan van 'transcendente' aspecten binnen ons wezen die niet voortkomen uit de hersenen.

Er bestaat parapsychologisch gezien een harde kern aan ervaringen die het heel aannemelijk maakt dat we voor ons bestaan in ultieme zin niet afhankelijk zijn van ons huidige lichaam. Het loont de moeite om daar kennis van te nemen en de ervaringen te integreren in onze theorievorming en ons wereldbeeld.

Indeling van de cursus

1. Filosofie en wetenschap over de ultieme onafhankelijkheid van de geest
Aandacht voor diverse wijsgerige stromingen en kopstukken en daarmee samenhangende wetenschappelijke theorieŽn. Algemene argumenten voor en tegen een leven na de dood. Skepsis en de omgang daarmee. Het debat binnen de parapsychologie tussen de Super-PSI-hypothese en de voortbestaansthese.

2. Bijnadoodervaringen en perimortale ervaringen
Bijnadoodervaringen en hun verband met een leven na de dood. Transformatie door een bijnadoodervaring en de waardering van het aardse leven. Sterfbedvisioenen en gedeelde sterfbedvisioenen. Telepathie en fysieke verschijnselen rond het overlijden.

3. Onderzoek naar een voorbestaan en reincarnatie
Preexistentieherinneringen. Spontane herinneringen aan vorige aardse levens bij jonge kinderen. Regressiehypnose. Personalisme en impersonalisme. Amnesie en herinneringen.

4. Onderzoek naar communicatie met overledenen
Spontane After-Death Communications waaronder verschijningen. Zielenreizen. Mentaal spiritisme. Drop-In Communicators, kruiscorrespondenties, paranormale vaardigheden. Channeling. Fysisch mediumschap. EVP en Instrumentele Transcommunicatie in het algemeen.

5. Persoonlijke evolutie en biologische evolutie
Voortbestaan van dieren. Communicatie met overleden huisdieren. Persoonlijke evolutie over verschillende levens heen. Karma.

Werkvormen
- Hoorcolleges met veel gelegenheid tot het stellen van vragen en inbrengen van eigen ervaringen.
- Een aantal korte stukken tekst ter begeleiding van de lessen.
- Video-fragmenten.

Docent
drs. Titus Rivas


Luister naar dit voorproefje: Opname van de eerste les op 11 januari 2007.


Meer informatie? Of wilt u zich opgeven? Surf naar: Parapsychologisch Instituut