Sponsors


Stichting Athanasia is op zoek naar sponsors, d.w.z. individuele donateurs of instituten, bedrijven e.d. die onze activiteiten financieel willen ondersteunen. Op het moment krijgen we nog maar zeer incidenteel donaties en geen van onze medewerkers is rijk.

We zouden graag vaker op onderzoek uit willen gaan zonder de onkosten daarvan (met name reiskosten en beurskosten) daarvan steeds uit eigen zak te moeten betalen.

We zouden ook vaker deel willen nemen aan congressen en conferenties, zowel in binnen- als buitenland. Op dit moment kan dit eigenlijk alleen als we zelf een lezing of workshop geven.

Wat staat er tegenover?
Sponsors mogen zich trots voelen vanwege de bijdrage die ze leveren aan het veldwerk, het literatuuronderzoek en het theoretische onderzoek van Stichting Athanasia. In overleg kan uw naam ook genoemd worden in publicaties van de stichting.

Inhoudelijke invloed is niet mogelijk, althans niet op basis van de sponsoring zelf.

Beperkingen
Wij worden uiteraard het liefst gesponsord door mensen of bedrijven die onze doelstellingen een warm hart toedragen.
Er zijn hier heel weinig beperkingen in, die er op neerkomen dat we niet geassocieerd willen worden met bedrijven die direct betrokken zijn bij diergebruik, kinderarbeid, en andere schendingen van de mensenrechten.

Concreet
Er zijn wat sponsoring betreft twee mogelijkheden.
(1) U kunt een donatie storten op de rekening van Stichting Athanasia: postbank 7460561 o.v.v. donatie. Daarnaast kunt u bij donaties vanaf 500 euro via ons e-mail adres stg_athanasia@hotmail.com contact met ons opnemen om te vermelden of u wilt dat we uw naam vermelden in publicaties.
(2) Als bedrijf, instituut, etc. kunt u via ons e-mail adres stg_athanasia@hotmail.comcontact opnemen over structurele sponsoring. We zullen daarbij desgewenst uw naam vermelden in publicaties en ook een banner plaatsen op onze website.


Postbanknummer 7460561

Stichting Athanasia