Drie recensies van 'Parapsychologisch Onderzoek naar Re´ncarnatie en Leven na de Dood' van Titus Rivas

Stichting Nederlandse Bibliotheekdienst. Datum: 05-10-2000.
Rivas, T. PARAPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK NAAR REINCARNATIE EN LEVEN NA DE DOOD / TITUS RIVAS. DEVENTER : ANKH-HERMES, COP. 2000. 217 P. 21 CM. MET LIT. OPG
ISBN: 9020260200 420.12-II (2TW)

ONDER VERWIJZING NAAR EEN UITGEBREIDE LITERATUURLIJST, WAAR PUBLICATIES VAN DE SCHRIJVER ZELF OOK EEN BELANGRIJK DEEL VAN UITMAKEN, BESCHRIJFT DIT BOEK - NA EEN ALGEMENE INLEIDING WAARBIJ OOK INTERNATIONALE GEVALLEN AAN DE ORDE KOMEN - REINCARNATIEONDERZOEK BIJ VOORNAMELIJK NEDERLANDSE KINDEREN. HIJ GAAT BIJ DEZE ONDERZOEKINGEN ZEER NAUWKEURIG TE WERK, ZODAT FANTASIEEN EN HERINNERINGEN DIE SOMS HERINNERINGEN UIT VORIGE LEVENS LIJKEN MAAR ALS ZODANIG NIET VERIFIEERBAAR ZIJN, OF (ON BEWUST BEDROG, NIET ALS REINCARNATIEHERINNERINGEN AANGEMERKT WORDEN. DE SCHRIJVER HANTEERT DE PERSONALISTISCHE REINCARNATIEVISIE: HIJ GAAT ERVANUIT DAT KINDEREN MET HERINNERINGEN UIT VORIGE LEVENS DEZELFDE PERSOON ALS UIT DE VORIGE INCARNATIE ZIJN. OMDAT HET HEBBEN VAN HERINNERINGEN AAN VORIGE LEVENS EN LEVEN NA DE DOOD GEVOLGEN HEEFT VOOR HET KIND IN HET HUIDIGE LEVEN, WORDEN OOK DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE, DE PERSOONLIJKHEIDSLEER ALSMEDE DE NEUROPSYCHOLOGIE EN PSYCHOPATHOLOGIE BESPROKEN. OOK IS EEN ADRESSENLIJST OPGENOMEN MET (INTER)NATIONALE REINCARNATIEONDERZOEKERS. EEN BOEIEND BOEK OVER DEZE MATERIE.


Haarlems dagblad
Datum: 27/07/2000
Pagina: 16

Re´ncarnatie kritisch onder de loep

Aan de hand van de foto van een donkere gang met aan het eind een verlichte trap, zou men kunnen concluderen dat er weer een slap boek over het leven na de dood is uitgebracht.
En inderdaad verraadt de omslag van het boek over 'Parapsychologisch onderzoek naar re´ncarnatie en leven na de dood' van Titus Rivas al het onderwerp. Maar Rivas heeft geenszins een slap verhaal te vertellen.
Hij presenteert zichzelf als kritisch onderzoeker en vertelt zowel over frappante gevallen die de idee van re´ncarnatie ondersteunen, als over bloopers die in eerste instantie veelbelovend leken, maar na minutieus onderzoek toch op bedrog of fantasie bleken te berusten. Parapsycholoog Rivas is verbonden aan [corr. TR: werkte samen met] het als degelijk bekend staande Parapsychologisch Instituut te Utrecht, waar al vele jaren wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar bovennatuurlijke fenomenen. Voor zijn nu uitgebrachte boek verrichte de parapsycholoog twintig jaar onderzoek. Hij begint met een overzicht van het internationale en nationale reincarnatieonderzoek tot nu toe. Daarin positioneert hij zichzelf als een naturalistisch veldonderzoeker. Oftewel een wetenschapper die spontane gevallen onderzoekt; mensen en vooral kinderen tussen 2 en 4 jaar die zich opeens een vorig leven herinneren. Er zijn ook mensen die eerdere levens terughalen onder hypnose. Rivas zegt hierover: "Allerlei therapeuten hebben in de loop der tijd boeken gepubliceerd met vergaande claims aangaande re´ncarnatie en de rol van trauma's uit vorige levens in huidige psychische problematiek; claims die echter over het algemeen niet nader wetenschappelijk onderbouwd worden."
Naast de veld- en hypnose-onderzoekers onderscheidt Rivas nog spiritisten, paragnosten en 'channelaars' die beweringen doen over gere´ncarneerde mensen en het leven na de dood. Ook deze groeperingen bieden volgens hem weinig wetenschappelijk soelaas. Bovendien wijst hij op de gevaren van populaire lectuur waarin 're´ncarnatie nogal eens wordt misbruikt om allerlei misstanden mee goed te praten en ook om ronduit racistische ideeen te verkondigen'. Hij hoopt, zo zegt hij, dat het de lezer duidelijk is dat een onderzoek als hij geen affiniteit heeft met dit soort werken. Religieuzen zoals hindoes en boeddhisten die van de re´ncarnatiegedachte uitgaan zitten volgens Rivas ook niet te wachten op wetenschappelijk onderzoek naar een voor hen eigenlijk al uitgemaakte kwestie. Daarbij komt dat Rivas, in tegenstelling tot boeddhisten en allerlei Westerse esoterische stromingen zoals de antroposofie en theosofie, ervan uitgaat dat de 'persoonlijke ziel' overleeft. "Geen bundeltje karma of een soort bovenpersoonlijke entiteit", legt hij niet zonder enige scepsis uit.
Zodra de lezer weet eenmaal weet waar Titus Rivas staat, begint hij met het beschrijven van diverse gevallen. Ook mensen die zich de fase herinneren tussen twee levens, in het hiernamaals komen aan bod. Hij doet ÚÚn en ander op een levendige en overtuigende manier uit de doeken. Een goed boek dus, dat ook de meer kritische geesten stof tot nadenken verschaft.

Onno van 't Klooster

Titel: Parapsychologisch onderzoek naar re´ncarnatie en leven na de dood. Auteur: Titus Rivas. Uitgeverij: Ankh-Hermes. Prijs: �39,50

(Bovenstaande recensie is ook verschenen in de Ijmuider Courant en het Leidsch Dagblad van dezelfde datum.)


Recensie in de rubriek "En Meer..." in Jonas Magazine, September 2000.

Titus Rivas. Parapsychologisch onderzoek naar re´ncarnatie en leven na de dood. Uitg. Ankh-Hermes, 217 blz. � 39,50/Bfr 790.

De auteur concentreert zich op Nederlands re´ncarnatieonderzoek en gaat daarbij uit van de gedachte dat iemand die zich een vorig leven herinnert dezelfde persoon is als die vorige incarnatie. Serieus re´ncarnatieonderzoek voldoet volgens Rivas aan de volgende criteria: het doet onderzoek n.a.v. gegevens en niet n.a.v. oncontroleerbare uitspraken en het werkt met beproefde methoden en falsifieerbare theorieen.


Oorspronkelijke prijs (2000): Fl.39.50/Bfr.790, Nu (2003) voor slechts: Euro 10,00
Aantal bladzijden: 217 Uitvoering : paperback ISBN nummer : 9020260200 Nugi nummer : 624 Ge´llustreerd : nee
Verkrijgbaar in de boekhandel of bij de uitgeverij;
Ankh-Hermes BV
Postbus 125
7400 AC Deventer
T.: 0570-678900
F.: 0570-624632
Website van Ankh-Hermes