Empirisch onderzoek en theorievorming van Athanasia

Empirische vraagstukken

- Bewust overleven na de dood

- Het hiernamaals

- Communicatie met overledenen

- Psychologie van overledenen

- Persoonlijke reincarnatie

- Persoonlijke evolutie over meer dan een leven

- Mentale evolutie in verband met biologische evolutie

- Interacties tussen geest en wereld

- Fijnstoffelijkheid en uittredingen

- Synchroniciteit en karma