Lezingen van Stichting Athanasia

Stichting Athanasia voor onderzoek naar leven na de dood en evolutie van de persoonlijke ziel verzorgt al jaren – meestal, maar niet uitsluitend, in de persoon van drs. Titus Rivas – in binnen- en buitenland lezingen over parapsychologische en filosofische thema’s.
Het gaat daarbij doorgaans om een avond, bestaande uit een eigenlijke lezing van ongeveer een uur, gevolgd door een pauze, waarna er vragen kunnen worden gesteld.
Onkosten van de lezing zijn in principe 50 euro + de reiskosten van de spreker, tenzij u zelf niet of nauwelijks over financiele middelen beschikt, dan rekenen we alleen de reiskosten.
Benodigdheden: in ieder geval een tafel of lessenaar met een stoel, in sommige gevallen een overhead projector en videorecorder met TV. Het wordt op prijs gesteld als we eventueel een hond mee mogen nemen. Ook kan er sprake zijn van assistentie door een vrijwilliger van Athanasia.

Voorbeelden van lezingen van Stichting Athanasia
- Lezing over Leven na de dood in parapsychologisch perspectief van drs. Titus Rivas voor Paraview, deel 1, gefilmd door Remko Ehrhardt van 't WENT.
Zie ook dit dit audiobestand

- Dieren als psychische wezens, lezing voor Naderend Vuur, te beluisteren in twee delen: Deel 1 en Deel 2.

- Parapsychologisch reïncarnatieonderzoek, lezing voor Felixoord te Oosterbeek, te beluisteren via deze link.

- Inleidende woorden over buitenzintuiglijke waarneming bij de presentatie van De Vlucht van Gerda de Lozanne op 1 oktober te Baarn.

- Geestverschijningen, lezing voor Naderend Vuur

- Desarrollando nuevas ideas en el estudio de la sobrevivencia lezing in het Spaans voor internationaal congres in Valencia, 1991.

- Past-life interpretations: We need all of them, lezing van 6 november 2004 voor de Society for Psychical Research te Londen.

- Reincarnation and Pre-existence Memories among young European children, Paraquest Lecture, Manchester (GB), 16 april 2006.

- Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement, lezing voor Naderend Vuur, 9 oktober 2005.

- Pre-existentie, deel 1 en deel 2.

Inlichtingen: stg_athanasia@hotmail.com, titusrivas@hotmail.com of 0495-491261 (algemeen assistente Anny Dirven)

Hier een lijstje van onderwerpen waarover Athanasia zoal lezingen geeft:

- Het bewijsmateriaal voor een overleven na de dood
- Preëxistentieherinneringen
- Parapsychologisch reïncarnatieonderzoek
- Nederlandse kinderen met herinneringen aan vorige levens
- De kindertijd in het licht van reïncarnatie: een personalistische visie
- Moedervlekken en aangeboren afwijkingen in parapsychologisch perspectief
- Amnesie-modellen bij het vergeten van vorige levens op bewust niveau
- Bezetenheid
- Persoonlijke evolutie over meer dan een incarnatie in parapsychologisch perspectief
- Synchroniciteit, karma en preëxistentie: een parapsychologische visie

- Bijnadoodervaringen
- Paranormale ervaringen tijdens bijnadoodervaring
- Overeenkomsten tussen bijnadoodervaringen en preëxistentieherinneringen
- Bijnadoodervaringen en geestelijke waarden als liefde en wijsheid
- Dit aardse leven en het leven hierna
- Hogere wezens bij parapsychologisch bewijsmateriaal
- Sterfbedvisioenen

- Geestverschijningen in parapsychologisch perspectief
- Spontane gevallen van contact met overledenen
- Instrumentele transcommunicatie
- Bescherming door overledenen
- Banden over de dood heen
- Spiritisme en leven na de dood
- Posttraumatische verschijnselen na de dood
- Actief op zoek naar postuum contact
- Poltergeistgevallen

- Onderzoek en theorievorming rond uittredingen
- Paranormaal begaafde kinderen
- Kinderen die aura’s zien

- Zelfbewustzijn bij dieren
- Dieren en leven na de dood
- Dieren als geestelijke wezens
- Ontkenning van een dierlijke ziel
- Bewustzijn bij dieren

- Parapsychologie als onderzoek naar anomalieën rond geest, ziel of bewustzijn die niet in het reguliere paradigma passen
- Parapsychologie en psychologie
- Een kritische houding, skepsis en pseudo-skepsis
- Bewijsmateriaal voor het bestaan van paragnosten en mediums

- Buitenzintuiglijke waarneming: overzicht
- Psychokinese: een algemeen overzicht
- Intrasomatische psychokinese

- Het horen van stemmen (met Tilly Gerritsma)(Let op: deze lezing kost bij wijze van uitzondering 80 a 100 euro per persoon)

- Het lichaam-geest probleem
- Het einde van het materialistische paradigma
- Materialisme en alternatieven
- Ontologie en skepsis
- Hersenen en geest
- Parapsychologie en filosofie
- Parapsychologie en andere grensgebieden
- Persoonlijke identiteit in personalistisch perspectief
- Personalistisch dualisme als filosofie van de geest
- Het vraagstuk van de psychogene causaliteit

- Heeft het kwaad het laatste woord?
- Tolerante vormen van spiritualiteit in verband met vrijheid en engagement

Inlichtingen: stg_athanasia@hotmail.com, titusrivas@hotmail.com of 0495-491261 (algemeen assistente Anny Dirven)