Drs. Pieter van Wezel

Pieter van Wezel (geboren 1965 te Breda), studeerde na de avondschool geschiedenis in Nijmegen en Groningen en historische informatieverwerking in Leiden.
Zijn afstudeerwerkstuk handelde over Hendrik Kern, een 19e-eeuwse sanskritist en oprichter van de leerstoel Sanskriet te Leiden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien werkt van Wezel sinds april 2002 als beveiligingsmedewerker in Nijmegen.
Jarenlang ondersteunde Van Wezel Titus Rivas en Anny Dirven op vrijwillige basis bij hun onderzoek in het kader van Stichting Athanasia, door het verrichten van historisch onderzoek.
In zijn vrije tijd leest Pieter van Wezel veel historische werken en is hij geinteresseerd in historische films.