Postume communicatie
Communicatie met overledenen wordt de laatste 150 jaar vooral in verband gebracht met spiritische seances en het daarvan afgeleide channelen dat en de instrumentele transcommunicatie die gebruik maakt van moderne apparatuur zoals tape-recorders en computers. Daarnaast bestaan er echter ook nog de zogeheten spontane postume contacten, in het Engels aangeduid als After-Death Communication, een term van Bill en Judy Guggenheim. Deze kunnen uiteenlopen van geestverschijningen tot dromen over overledenen.

Wie communiceert?
Parapsychologisch gezien is de belangrijkste discussie bij communicatie met overledenen niet of er dit in verband paranormale fenomenen optreden of niet. Dit staat onder kenners na meer dan 100 jaar niet echt meer ter discussie. Het echte debat draait om de vraag of al deze fenomenen onbewust veroorzaakt worden door de mensen die ze meemaken zelf, of dat ze tenminste voor een deel ook echt afkomstig zijn van overledenen. Deze kwestie staat bekend als de strijd tussen de animistische of Super-PSI theorie en de spiritistische of survival-theorie.
Globaal genomen bestaan er de volgende posities in dit debat:

- Alle paranormale verschijnselen rond pogingen tot communicatie met overledenen worden veroorzaakt door de mensen zelf.
- Veel paranormale verschijnselen op dit gebied worden veroorzaakt door de mensen zelf, maar een deel is afkomstig van overledenen.
- Alle paranormale verschijnselen worden veroorzaakt door overledenen

Stichting Athanasia hangt de tweede visie aan.

Remise?
Een aantal parapsychologen geeft toe dat sommige verschijnselen moeilijk verklaarbaar zijn door de onbewuste werking van paranormale vermogens van levenden, maar stelt toch dat deze hypothese nooit helemaal uitgesloten kan worden. Het debat tussen Super-PSI en survival zou daarom uitgelopen zijn op remise en er zou weinig of zelfs helemaal geen zicht zijn op een duidelijke overwinning.
Deze visie is moeilijk vol te houden als je erkent dat Super-PSI onderhevig is aan dezelfde psychologische wetmatigheden als al het menselijk gedrag. Hoe Super-PSI ook precies werkt, het is gebonden aan dezelfde motivationele principes als onze hele psychologie. In sommige gevallen is het voorstelbaar dat mensen gemotiveerd zijn om bepaalde resultaten te behalen, vooral als het gaat om experimenten gericht op het aantonen van communicatie met overledenen. Maar in andere gevallen is aannemen dat er zo'n motief in het spel is, zo ver gezocht of zelfs onmogelijk, dat we Super-ESP niet serieus kunnen nemen. We moeten onder meer denken aan:

- onverwachte spontane postume contacten met onbekende overledenen van wie later vastgesteld wordt dat ze echt hebben bestaan,
- onverwachte spontane postume contacten waarbij nieuwe informatie wordt verstrekt,
- zogeheten drop-in communicators bij spiritistische seances of instrumentele transcommunicatie waarbij onbekende (maar wel historische) overledenen zich onverwacht aandienen,
- zogeheten kruiscorrespondenties waarbij overledenen meerdere medium fragmenten doorgeven die samen een coherente boodschap vormen,
- indrukwekkende vaardigheden tijdens een spiritische seance zoals het vloeiend spreken van een vreemde taal die het medium in dit leven nooit zelf geleerd heeft.

Zolang er geen aannemelijke motivationele theorie geformuleerd wordt om dit soort fenomenen te verklaren door middel van onbewuste paranormale processen van levenden, dienen ze vooralsnog beschouwd te worden als falsificatie van de theorie dat er geen communicatie met overledenen mogelijk is.

Artikelen van Athanasia
- Geestverschijningen met paranormale informatie, door drs. Titus Rivas.
- Lezing over Verschijningen voor Naderend Vuur door drs. Titus Rivas.
- Recensie van Is there an afterlife? van David Fontana, door drs. Titus Rivas
- The sickbed vision of Mrs. Neska Ong A Kwien, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven
- Signalen uit de hemel, door drs. Titus Rivas
- Actief op zoek naar postuum contact, door drs. Titus Rivas, namens Stichting Athanasia

Andere artikelen
- Discussiestuk over survival versus Super-PSI van Stephen Braude
- Drop-in communicators, door Stephen Braude
- Apparitions, door Sir William Barrett
- Exaggerated suspiciousness, door Hans Driesch
- The Scole Event, door Montague Keen

Websites
- International Society Survivalist Society
- After-Death Communication
- The Afterlife Experiments
- Victor Zammit
- Parapsychologie en leven na de dood
- Parapsychology and life after death
- Werk van Erlendur Haraldsson
- Division of Personality aan de University of Virginia
- Entiteiten.Net
- Geister
- EVP-Voices.Com
- World ITC
- Verein fur Transkommunikationsforschung


Naar de homepage

Boeken van Athanasia