Persoonlijkheidstransformatie als gevolg van een (positieve) bijnadoodervaring
Persoonlijkheidstransformatie als gevolg van een (positieve)
bijna-doodervaring

Amsterdam, april 2004
Afstudeerscriptie in het kader van doctoraal Klinische Psychologie
Programmagroep Klinische Psychologie
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Student : Andre Rozendaal (collegekaartnummer 9463127)

Supervisie : Dr. D.A. Fuldauer

Inhoud

Voorwoord

Inleiding

Samenvatting