Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Inleiding


Hoofdstuk 1. Het fenomeen bijna-doodervaring

1.1. Definiering van het begrip BDE

1.2. De elementen van een BDE

Hoofdstuk 2. Theoretische verklaringen voor BDE's

2.1. Psychologische verklaringen

2.2. Farmacologische verklaringen

2.3. Neurofysiologische verklaringen

2.4. Transcendente verklaringen

Hoofdstuk 3. Persoonlijkheidsveranderingen na een BDE

3.1. Definiering van de term 'persoonlijkheid'

3.2. De invloed van een (positieve) BDE op de persoonlijkheid

Hoofdstuk 4. Advies voor hulpverleners

Hoofdstuk 5. Conclusie en discussie

Literatuurlijst