Samenvatting

In deze scriptie wordt aandacht besteed aan veranderingen die optreden in de persoonlijkheid van mensen die een bijna-doodervaring (BDE) hebben meegemaakt. Om een beeld te krijgen van wat mensen beleven die een BDE meemaken, is aandacht besteed aan inhoudelijke aspecten die kenmerkend zijn voor dit soort ervaringen.
Daarnaast worden modellen besproken waarmee onderzoekers en theoretici trachten het fenomeen BDE in zijn algemeenheid te verklaren.
Vervolgens is aan de hand van recente longitudinale onderzoeken nagegaan in hoeverre mensen die een BDE hebben meegemaakt transformaties in hun persoonlijkheid doormaken of hebben doorgemaakt. De resultaten van de onderzoeken die besproken worden wijzen erop dat BDE's diepgaande transformaties in de persoonlijkheid van hun ervaarders teweegbrengen.
Tot slot is aandacht besteed aan adviezen voor hulpverleners die geconfronteerd worden met clienten die een BDE hebben beleefd.

Scriptie van Andre Rozendaal