Voorwoord

In de zomer van 2003 heb ik het voorrecht gehad in contact te komen met Tine Menke. Via een kennis mijnerzijds had Tine vernomen dat ik een scriptie wilde schrijven over het onderwerp persoonlijkheidsverandering als gevolg van een bijna-doodervaring (BDE). Op haar initiatief nodigde zij mij uit met haar te praten over haar eigen BDE, die zij beleefde rond de kerstdagen in 2002, als gevolg van een hartstilstand. Tijdens mijn bezoek aan haar deed Tine mij verslag van het volgende:

'Reeds enige dagen had ik last van pijn op mijn borst. De huisarts had ik hiervan op de hoogte gesteld, maar deze zag geen directe aanleiding voor nader onderzoek. Zijn advies luidde dat ik het "rustig aan moest doen". De pijn hield echter aan en op kerstavond werd de pijn zo hevig dat mijn man 112 belde om een ambulance te laten komen. Op het moment dat het ambulancepersoneel arriveerde, voelde ik mijzelf uit mijn lichaam wegglijden in een tunnel gevuld met prachtig wit-roze licht. Het was een heerlijk, overweldigend gevoel. De rust en vrede die over mij heen kwam, het verlies van het gevoel van pijn, het was heerlijk. Het was zo enorm bevrijdend. Hoe lang deze periode geduurd heeft, kan ik niet zeggen. Het enige dat ik heel zeker weet, is dat ik op een gegeven moment een stem hoorde zeggen: "Je moet terug. Je hebt nog een taak te volbrengen." Het volgende moment werd ik als het ware teruggezogen in mijn lichaam en kwam weer bij bewustzijn. De terugkeer in mijn lichaam ervoer ik als pijnlijk evenals de periode die daarop volgde. Ik vond het zeer moeilijk weer op aarde te zijn in mijn verzwakte lichaam. Het was daar zoveel mooier en aangenamer dan hier. Ik had in het begin zeer veel moeite te accepteren dat ik hier verder moest. Gedurende een half jaar ben ik dan ook onder behandeling geweest bij een klinisch psycholoog voor depressiviteit. Deze heeft mij bijgestaan in het verwerken van mijn BDE en het accepteren van het feit dat ik hier nog ben. De ervaring heeft mij, zeg ik nu, echter veel goeds gebracht. Ik ben veel rustiger dan vroeger. Veel meer tijd besteed ik aan alleen zijn in de natuur. Ik ben heel anders gaan kijken naar mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben veel milder geworden en voer geen strijd meer over onbenulligheden. Ik praat meer over problemen. Ook ben ik nu veel beter in staat dingen te accepteren zoals ze zijn. Ik sta mijzelf beter toe te genieten van de geneugten in het leven, zoals op vakantie gaan. Vroeger deed ik dat niet omdat het geld kostte en dat gunde ik mijzelf niet. Nu weet ik dat genieten op dit moment heel belangrijk is. Verder is mijn geloof enorm verdiept als gevolg van mijn ervaring. Ik weet dat het leven niet eindigt met de dood. Het gaat op een fantastische manier door! Er is gezegd dat ik nog een taak te volbrengen heb. Alhoewel ik mij niet precies kan herinneren wat de inhoud van die taak is, ben ik ervan overtuigd dat het in ieder geval de bedoeling is de Liefde die ik tijdens mijn BDE heb ervaren en ontvangen op enige wijze tot uitdrukking te brengen in onze wereld.'

Mijn ontmoeting met Tine heb ik erg op prijs gesteld. Het sterkte mij in mijn overtuiging dat een BDE een zeer bijzondere, maar tevens ingrijpende gebeurtenis is. Deze vrouw die voor mijn eigen ogen zat, was over duidelijk diep geraakt door hetgeen zij ervaren had. Ik kon de veranderingen in haar persoonlijkheid die als gevolg van deze ervaring teweeg waren gebracht als het ware �aanraken�.
Vanaf deze plaats wil ik Tine hartelijk bedanken voor haar vertrouwen en openhartigheid. Het verslag te mogen horen van haar BDE heeft mij gevoelsmatig voor een stukje deelgenoot laten zijn van hetgeen iemand beleeft tijdens zo�n ervaring. Ik weet dan ook vrijwel zeker dat iedereen die zich op diepergaande wijze met het fenomeen BDE gaat bezighouden, geraakt zal worden door de overtuigingskracht die van het verschijnsel zelf en haar ervaarders uitgaat. Ik heb de hoop dat deze scriptie daar eveneens toe zal bijdragen alsmede dat zij zal leiden tot het vergroten van de draagkracht bij hen die een BDE hebben meegemaakt. Een BDE is een intens persoonlijke ervaring die bij een vluchtige blik niet meer lijkt te zijn dan een fantastische hallucinatie die losstaat van onze realiteit. Maar alleen de boodschap die onder BDE-verslagen schuilgaat, kan tot een ander oordeel leiden. Want welke andere taak verdient een hogere prioriteit in het aardse leven dan die waar Tine over spreekt? Het brengen van liefde in een wereld die daar meer dan ooit behoefte aan heeft. Hoe 'down to earth' kan een ervaring zijn?

Tot slot wil ik mijn echtgenote Nathalie en mijn drie kinderen, Sophie, Kyra en Jonathan, bedanken voor hun liefde en begrip op tijden dat ik niet de aandacht kon geven die jullie toekomt. Niet in de laatste plaats dienen op deze plaats ook mijn beide ouders te worden vermeld. Hun liefde, aanmoediging en vertrouwen zijn voor mij van onschatbare waarde geweest. Heel veel dank voor jullie liefde en steun. Ik houd van jullie allemaal, zo vreselijk veel.

Met liefdevolle groet,

Andre Rozendaal

Scriptie van Andre Rozendaal

Inhoud

Inleiding