Iroquois
Mohawk, Cayuga, Wyandot

 

Check the Native American sub-index.

Ikus Ameriketako hizkuntzen azpi-aurkibideaIroquois & Hurons

We've seen them fighting in movies: Iroquois and Huron. In fact, these peoples spoke related Iroquoian languages, but were articulated in distinct political unions: the Huron Confederacy formed by 4 tribes and the Iroquois Confederacy formed by 6 nations (Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca and Tuscarora). These confederacies were used in wars by European powers. The result: all were equally subdued by the Europeans, the Huron being almost eliminated as a people. The Wyandot people are part of the last remnants of the Huron.

 

 

Irokesak eta Huroiak

Irokesak eta Huroiak: filmetan ikusi ditugu borrokan. Egiazki, herri hauek elkarrengandik hurbil zeuden, hizkuntza irokesak hitz egiten zituzten, baina politikoki bi bloketan antolatu ziren: lau talde Huroien Konfederazioan eta beste sei Irokesenean (Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca eta Tuscarora). Konfederazio hauek frantses eta britainiarrek erabili zituzten elkarren kontra aritzeko.Ondorioa: europarren dominazio erabatekoa, eta zorte txarxeagoa Huroientzat, erabat deuseztu baitzituzten herri gisa. Huroien azken taldea, Wyandot herria, EEBBetan bizi da orain.


Mohawk

The Mohawk or Kanienkehaka people number some 10,000 people, divided between the USA and Canada (Ontario and Quebec). Allegedly some 3,000 speak the Mohawk language, half of them in the US. The Mohawk nation is one of the seven nations that formed the historic Iroquois Confederacy. We have two tables, one with placenames in general, and the other for the Mohawk reservations in Quebec.

->

 

Kanien'kehá:ka

Mohawk edo Kanienkehaka herria 10.000 laguneko nazio indiarra da, EEBBen eta Kanadaren artean (Ontario, Quebec) zatitua. Horietarik 3.000 bat milak eusten omen dio hizkuntzari, erdiek EEBBetan. Mohawk herria izan zen Irokesen Konfederazioa osatu zuen zazpi nazio indiarretako bat. Bi taula ditugu, baita jeneralekoa, eta bestea Quebeceko Mohawk erreserbena.

Mapetan / Map name

Kanien'kehá:ka

Albany

Skahnehtati

Chateauguay

Shahre:'on

Doncaster / St. Lucie

Tiawenro:ten

Europe

Onhwentsiakaion:ne

Frogtown

Otskwarhehne

Lachine

Skaniatara:ti

Lake Champlain

Kanyatarakwarote

Laprairie

Ken'ta:ke

New York

Kanon:no

Ottawa

Kana:tso

St. Lucie / Doncaster

Tiawenro:ten

Ticonderoga

Tekotaroke

Toronto

Ateronto

Washington DC

Anatakaryásne

Canada

Kaná:ta'

Montréal

Tiohtià:ke / Kiohkià:ke


Mohawk erreserbak Quebecen / Mohawk reservations in Quebec

Egungo izen ofiziala (ustez Mohawkeraz)

Izen ofizial zaharra

Benetako Kanien'kehá:ka izena, idazkera zuzenarekin

Cayuga izena

Official name nowadays (apparently Mohawk)

Former official name

Actual Kanien'kehá:ka name, correct Mohawk spelling

Cayuga name

Akwesasne

Saint-Régis

Ahkwesáhsne

Gwésahsneh / Ogwésahsneh

Kahnawake

Caughnawaga

Kahnawà:ke

Gahnáwageh

Kanesatake

Oka

Kanehstà:ke

Ganehsadá:gehCayuga

The Cayuga are one of the Iroquoian Nations. Now they live mostly in Six Nations reserve, in Ontario, Canada. But in all they are some 3,000 including USA. The language, called Gayogohó:no' in Cayuga itself, is only spoken by some 360 speakers in Canada and 10 speakers in the US (1991). We have two tables, one with placenames in general, and the other (above) for the Mohawk reservations in Quebec.

Regarding spellings, nasalized vowels are marked in Cayuga with an ogonek, but here they are represented with diaeresis [ë / ö]. Underlines indicate devoiced "whispered" vowels, and [:] indicates long vowels.

->

 

Gayogohó:no'

Cayuga herria da Irokesen konfederazio fundatu zuen taldeetako bat. Gaur gehienak Sei Nazioen erreserban bizi dira, Ontarion, Kanadan. Guztira 3,000 lagun, EEBBetakoak barne, baina oso hiztun gutxi: 1991n, 360 Kanadan eta soilik 10 Estratu Batuetan. Bi taula ditugu, baita jeneralekoa, eta bestea goian Quebeceko Mohawk erreserbena.

Idazkerari dagokionez, Cayuga hizkuntzan ogonek batekin markatzen dira bokal sudurkariak, baina hemen bi punttuttorekin jarri ditugu. Azpimarrak, azentuak eta bi puntuak ere [:] bokalen ezaugarriak markatzeko erabiltzen dira.


Ingelesez mapetan / English, map name

Gayogohó:nö'

Albany, N.Y.

Sganëdá:dih

Allegheny, N.Y.

Ohí:yo'

Brantford, Ont.

Tganadaháe:'

Buffalo, N.Y.

Kyodró:wë: / Gyodró:wë:

Burlington, Ont.

Degyo'nehsáhöh

Caledonia, Ont.

Tganádaë:'

Cattaraugus, N.Y.

Gada:gráhsgëhë:'

Cayuga, Ont.

Nigana'jú:'uh

Cold Spring, N.Y.

Gyohnégano:

Cornplanter Reserve, PA

Gyonöhsadé:geh

Deseronto, N.Y.

Tayëdané:gë'

Dunnville, Ont.

Detgahnegaha'gó:wah

Europe

Sganyada:digó:wah / Öhwëjagáyöhneh

Gibson Reserve, Ont.

Wahta'

Grand River, Six Nations, Ont.

Gihë'gowáhneh

Hagersville, Ont.

Tganënogáhe:'

Hamilton, Ont.

Gahënagö:

Jarvis, Ont.

Tgagwë:tro'

Jordan, Ont.

Dwahyáyëtwëh

Kingston, Ont.

Detgahnyöhsráhdöh

Lake Ontario

Ganyadáiyo'

Long Lake, N.Y. / Skaneateles, N.Y.

Sganyádaes

New York, N.Y.

Ganö:nyo'

Niagara Falls

Tgahnáwëhta' / Gahnáwëhta'

Niagara-On-The-Lake

Tganahwái:'

Ohsweken, Six Nations Reserve, Ont., Canada

Ohswé:gë' / Gyehahshëdáhkwa' (1)

Oklahoma

Gahnawiyó'geh

Oneida, N.Y.

Onëyotga:'

Oneida, Ont.

Ohnyáhëh

Onondaga, Ont.

Onödageh

Ontario

Ganyadáiyo'

Ottawa, Ont.

Tgaya'dagwë:ní:yo'

Philadelphia, PA

Tganadaë'gó:wah

Pittsburg, PA

Deyohatéhsö'

Skaneateles, N.Y. / Long Lake, N.Y.

Sganyádaes

St. Catharines, Ont.

Degyotnöhsá:kdö:

Tonawanda, N.Y.

Tahnawá:de'

Toronto, Ont.

Tgáö:do'

Tuscarora, N.Y.

Dahsgaowë'geh

Tyendinaga, Ont.

Detgayë:da:negë' / Tayëda:né:gë'

United States

Gwahsdöhónöhgeh / Deyohwëjahkahsögwahnö'

Washington D.C.

Hanadagányahsgeh

York, Ont.

Tgagwë:tro'

zz (1) local usage

Wyandot

The Wyandot, one of the branches of the Huron, fled to the area of Detroit, Ohio and Michigan (we have placenames for that region) after the Huron defeat. In the late 1800s, they moved further south to Oklahoma where they still live. However, the last speakers of the language died in the 1960s in Oklahoma. In Canada, the Huron language became extinct long ago.

 

 

Wyandot

Wyandotak dira Huroien adarretako bat. Gerrak galdu ondoren, EEBBetara joan ziren, Detroit, Ohio eta Michigan ingurura (horko toki-izenak ditugu guk hemen). XIX. mendearen amaieran, hegoalderantz joan ziren berriro, Oklahomara, eta han bizi dira orain. Beren hizkuntza, hala ere, 1960etan hil zen Oklahoman. Kanadan askoz lehenago desagertu zen Huroien hizkuntza.

* Mapetan / Map name

* Wyandott (Huron)

Auglaize [river]

Qusquasrundee

Blanchard's Fork [in the Auglaize]

Queghtuwa

Cayuhoga

Yashahia

Chillicothe

Tatarara

Defiance

Tuendawie

Detroit

Yondotin

Mississippi [river]

Yandawezue

Muskingum

Darighquaya

Ohio [river]

Ohezuhyeandawa

Sandusky

Saundustee

Last updated / Eguneratua: 1998.09.08
Loturak / Links:

 

Mapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Quebec: ofizialki ezagututako komunitate indigenoak. Mohawk-enak hegoaldean daude
Officially recognised native communities of Quebec. Those of the Mohawk are on the southern part.

Ipar-Amerikako ekialdeko herriak, Irokesak-eta barne.
Native peoples of Northeast America, including Iroquois and Huron nations.


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.tsx.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page