Moldova
Moldavia / Romanian in Ukraine / Gagauz

 

In this page, placenames from these languages in Moldavia: Moldavian (Romanian), Russian, Ukrainian, and Gagauz. Also Romanian in Ukraine (northern Bukovina)

In this page, placenames from these languages in Moldavia: Moldavian (Romanian), Russian, Ukrainian, and Gagauz; and about Romanian in Ukraine (ipar Bukovina).


See the other tables from the former Soviet Union.

Regarding spellings, we use some conventions as shown in this table below:

Names appear transliterated from their ciryllic scripts here, following international standards, with some additional conventions used in GeoNative, as it is shown below:

Sobiet Batasuneko beste herri batzuk hemen.

Idazkerari dagokionez, beheko taulako egokitzapenak egin ditugu orri honetarako:

Izenak alfabeto zirilikortik transliteratuak ageri dira hemen, nazioarteko estandarren arabera (GeoNativerako hartutako konbentzio batzuekin), jarraian ageri den bezala:


Also, take in mind these conventions [Check the glossary of diacritics that will open in another page]:

  • Transliterated Russian and Ukrainian: S C & Z + Caron [here as underlined S C & Z].
  • Romanian (Moldavian): A with Breve [here as  with circumflex], T & S with Comma below [here as underlined T & S].

Honako egokitzapen hauek ere kontuan izan [ikus beeste leiho batean irekiko zaizun diakritikoen hiztegitxoa]:

  • Ukrainiera eta errusiera transliteratuan: S C & Z + Caron [hemen azpimarratutako S C & Z].
  • Errumanieraz: A + Breve [hemen  + circumflex], T & S + Comma below [hemen azpimarratutako T & S].


Moldavia

4.3 m inhabitants. Capital: Chisinau. Languages: Romanian (called officially Moldavian in the soviet period, as if it was another language, which is not) 2.7 m, russian (1 m), ukrainian (370.000), gagauz (140.000). Ethnic composition: Moldovans (%64.5), ukrainans (%13.8), russian (%13), Gagauz (%3.5). "Moldavian" was written in cyrillic in the Soviet period, now standard Romanian is in use. We have 2 main lists of placenames, one general, another one below with names from the south, indicating also the Gagauz forms. For spellings, see the notes above.

->

 

Moldova

4.3 m biz. Hiriburua: Chisinau. Hizkuntzak: Errumaniera (moldaviera garai sobietarrean zitzaion izena zen, baina ez da beste hizkuntza bat 2.7 m), errusiera (m 1), ukrainera (370.000), gagauz (140.000). Etniak: Moldaviarrak (%64.5), ukrainarrak (%13.8), errusiarrak (%13), Gagauzak (%3.5). "Moldaviera" zirilikoz idatzen zen garai sobietarrean, baina orain Errumaniera estandarra erabiltzen da. Bi zerrenda nagusi ditugu hemen izenekin, bata orokorra, bestea hegoalderako, Gagauz formak ere zehaztuz (ikus beherago). Idazkerari dagokionez, ikus goiko oharrak.

Russian

Romanian

* Moldova

* Moldova

* Moldovskaya Respublika

* Republica Moldova

* Moldavskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika (1)

* Republica Sovieticâ Socialistâ Moldoveniascâ (1)

Bel'cy

Bâlti

Bendery

Bender / Tighina

Bricany

Briceni

Dnestr (river)

Nistru

Dnestrovsk

Dnestrovsc

Dondjusany

Donduseni

Drokija

Drochia

Dubossary

Dubâsari

Falesty

Fâlesti

Glodjany

Glodeni

Jedincy

Edinet

Kalaras

Câlârasi

Kalininsk

Cupcini

Kisinëv

Chisinâu

Kotovsk

Hîncesti / Cotovsc (1)

Kriuljany

Criuleni

Lazovsk

Sîngerei / Lazovsc (1)

Leovo

Leova

Lipkani

Lipcani

Nisporeny

Nisporeni

Novyje Aneny

Anenii-Noi

Orgejev

Orhei

Prut (river)

Prut

Reut (river)

Râut

Rezina

Rezina

Rybnica

Rîbnita

Ryskany

scani

Slobodzeja

Slobozia

Soroki

Soroca

Straseny

Strâseni

Telenesty

Telenesti

Ungeny

Ungheni

(1) Izen zaharkitua, garai sobietarrekoa / Outdated name of the Soviet eraGagauz

There are about 150.000 Gagauz living in south Moldova, mainly, around Komrat the capital of Gagauzia, we may say. Gagauz are 3.5% of the population of Moldovaa. There are also small Gagauz communities in Ukraine, Romania and Bulgaria. Gagauz are orthodox crhistians speaking a turkic language, that was written in the greek alphabet till 1957, and afterwars in cyrillic; we do not how they write it now, since Moldavia is independent (there are several romanisation systems in use, it seems). We have adopted a latinisation scheme based on the model of Turkish, as names come from a cyrillic source (see notes above).

Gagauz

150.000 Gagauz bizi dira Moldaviako hegoaldean, Gagauziaren hiriburutzat jo dezakegun Komrat hiriaren inguruan. Moldaviako biztanleriaren %3.5 dira. Komunitate txikiagoak daude Ukraina, Errumania eta Bulgarian. Gagauzak kristau ortodoxoak dira, eta hizkuntza turkiar batez mintzo dira. Hizkuntza hori alfabeto grekoz idazten zen 1957 arte, gero zirilikoz eta orain ez dakigu, baina eredu latino bat baino gehiago omen dago. Hemen latinizazio eredu bat erabili dugu iturri zirilikoetatik hartu baititugu izenak, eta turkieraren idazkeran oinarritu gara (ikus goiko oharrak).

Errusieraz / Russian

Errumaniera / Romanian (Moldovan)

Gagauz

Bajmaklija

Baimaclia

Baymaklî

Basarabjaska / Bessarabka (1)

Basarabeasca

Basarabka

Biruinca

Biruinta

Kizil (1)

Cadyr-Lunga

Ciadâr-Lunga

Çadîr

Cimislija

Cimislia

Çimisli

Cismik'oj / Cismikioj (1)

Cismichioi

Çösmäküü

Cok-Majdan

Cioc Maidan

Çok-Maydan / Kaarlîk (1)

Culuk

Ciuluc?

Çoluk

Jalpug

Ialpug [river]

Yalpu

Jargara

Iargara

Yargara

Kahul, Kagul (1)

Cahul

Kaul

Karaklija

Caraclia

Kayraklî

Kausany (1) / Kèusen'

Câuseni

Kausan

Kazaklija

Cazaclia

Kazayak

Kèinar' / Kajnary (1)

Câinari

Kaynar

Kèusen' / Kausany (1)

Câuseni

Kausan

Komrat

Comrat

Komrat

Kongaz

Congaz

Kongaz

Mindzir / Minzir (1)

Mingir

Mincir

Stefan-Vodè / Suvorovo (1)

Stefan-Voda / Ermoclia (1)

Acaptula

Taraklija

Taraclia

Taraklî

Tiraspol'

Tiraspol

Tiraspol

Vulkènest' / Vulkanesty (1)

Vulcânesti

Valkanes

(1) Izen zaharkitua, garai sobietarrekoa / Outdated name of the Soviet eraUkrainian in Transdniestr

The status of Transdniestr region is not fully settled. This easternmost region of Moldavia, east of Dniestr river, is mainly populated by Russians and Ukrainians, and Russian is the mayor language there. The inhabitants of the area are called "rusophones" in most news from there, but as there is a sizable Ukrainian community, we include here the Ukrainian placenames for that area. In 1995, out of 4,5 million people in Moldavia, 562.000 were ethnic Russians and 600.000 Ukrainians. For spellings, see notes above.

Ukrainiera Transnistrian

Transnistria eskualdearen estatusa ez dago erabat finkatua egungo Moldavian. Han errusiar eta ukrainiarrak dira nagusi, eta Moldaviako agintearen indarra ez dago argi. Itxuraz, eskualde honek errusieraz funtzioatzen du nagusiki, baina ukrainera gutxiengo hizkuntzatzat jo liteke eskualde horretan. 1995ean, Moldavian ,4,5 milioi lagun bizi ziren, horietarik 562.000 errusiarrak eta 600.000 ukrainiarrak. Idazkerari dagokionez, ikus goiko oharrak.


Russian

Romanian (Moldavian)

Ukrainian

Dnestr [ibaia / river]

Nistru

Dnister

Dubossary

Dubâsari

Dubossary

Grigoriopol'

Grygoriopol'

Kamenka

Kam"janka

Krasnoje

Krasne

Limanskoje

Lymans'ke

Nezavertajlovka

Nezavertajlivka

Raskov

Raskove

Rybnica

Rîbnita

Rybnycja

Tiraspol'

Tiraspol

Tyraspol'

Voronkovo

VoronkoveRomanian in Ukraine

Stimations of Romanian (including Moldavian) speakers in Ukraine run from 250,000 to 750,000. In 1939 multiethnic Bukovina, the region around Chernivtsi, with a great Romanian population was included in the Soviet Union. We have Romanian placenames for that area, but spellings are not totally checked. For spellings, see notes above.

Errumaniera Ukrainian

Zenbat lagun mintzo da errumanieraz (= moldavieraz) Ukrainan? 250.000tik 750.000rainoko kalkuluak egin dira. 1939an Bukovina iparraldeko eskualde multietnikoa, Txernivtsi ingurukoa, Sobiet Batasunean sartu zuten, eta han errumaniar populazio handia zegoen. Gure toki-izenak eskualde hartakoak dira. Errumanierazko ortografia ez da oso segurua, adi. Idazkerari dagokionez, ikus goiko oharrak.


Russian

Ukrainian

Romanian

Belaja Krinica

Bjala-Kernica

Fantana Alba /Fontina Al'ba

Cerepkovtsy

Cerepkivci

Cerepauti / Cerepcauti

Cernovtsy

Cernivtsi

Cernauti

Gerca

Herca

Herta

Glybokaja

Hlyboka

Adancata

Kicman'

Kicman'

Cozmeni

Klishkovtsy

Kliskivci

Cliscauti

Kostrizhevka

Kostrizivka

Costrijeni

?

Novoselka

Mamaestii-Noui

Novoselica

Novoselica

Sulita Noua

Ploskaja

?

Plosca

Sepot

Shepit

Sipotele Sucevei

Vaskovcy

Vaskivci

VascautiMapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Moldavia: mapa handi eta zehatza. Izenak errumanieraz, oraingo alfabeto latinoan. Gagauzak hegoaldean bizi dira batik bat
Moldova: big map. Placenames in Romanian, in the current Latin script. Gagauz live mainly in the southern part.

Moldaviako beste mapa bat
Another map of Moldavia


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.tsx.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page