Zapotec / Mixtec / Chinantec

 

In this page, placenames from these languages of Mexico: Zapotec (San Lucas Quiaviní), Chinantec (San Juan Lealao) and Mixtec.

Check the Native American sub-index.

Orri honetan, honako hizkuntza hauen leku-izenak: Zapoteko (San Lucas Quiaviní), Txinanteko (San Juan Lealao) eta Mixteko.

Ikus Ameriketako hizkuntzen azpi-aurkibidea


Zapotec

Some 300,000 Zapotecs in Mexico, mostly in Oaxaca. The Zapotecs were one of the great Pre-Columbian cultures of Mexico, centered around Monte Alban. The term Zapotec comprises all of them, but, in fact, language varieties vary greatly. Linguist estimates number between 10 and 50-something languages. These varieties or languages are identified currently by the area or towns where they are spoken. So far, we have a list of placenames for San Lucas Quiaviní Zapotec, spoken by a few thousands in central Oaxaca, south of Tlacolula. Zapotec languages (alternate spelling Sapoteko) are of the Oto-Manguean family. The native form for the name Zapotec is Di:i'zh Sah in the variant of San Lucas, and similar forms are used in other languages or dialects. One spelling we have found is Didxazá.

Zapoteko

300,000 Zapoteko inguru bizi da Mexikon, gehienak Oaxacan. Historia luzea dute Zapotekoek: Europarrak iritsi aurretiko kultura nagusietako bat eurena zen Mexikon, Monte Alban zentroaren inguruan eraikia. Zapoteko mintzaira Oto-Mangue familiakoak dira, eta ezin da esan hizkuntza bakarra denik. Hizkuntzalarien arabera, 10etik 55era hizkuntza zapoteko egon litezke. Mintzaira desberdinak eskualde edo herrien arabera identifikatzen dira gaur egunean. Oraingoz, San Lucas Quiaviní-ko hizkuntzarentzako zerrenda dugu hemen. Milaka gutxi batzuk dira hiztunak, Oaxaca erdialdean, Tlacolulatik hegoaldera. San Lucas-en, "zapoteko" esateko Di:i'zh Sah terminoa erabiltzen dute. Antzeko formak hartzen ditu jatorrizko izen horrek beste mintzaira batzuetan: Didxazá moduan ere idatzia ikusi dugu.


Gaztelaniaz / Spanish

Di:i'zh Sah Sann Luu'c
[San Lucas Quiaviní Zapotec]

Abasolo

Zuuny Gue't

Guelasé

Gue:e'llze'eh

Guelavía

Gahllbihah

Oaxaca [region; city]

Ndu:u'ah / Ldu:u'ah

Quiaviní

Gyi'bnni:i' / Gyi'mnni:i'

Quiaviní [mountain]

Da:any Gyi'bmnni:i' / Pu'uann Gyi'mnni:i'

San Bartolo Coyotepec

Sann Bartool Zbe:e:e'z / Zbe:e:e'z

San Juan Teitipac

Sann Jwaany Ro:o'oh

San Lucas Quiaviní

Sann Luu'c

San Mateo Macüilxochitl

Ygu:uzh

San Pablo Güilá

Sann Pa'bl Gwilaa

Teotitlán del Valle

X:gyi:i'ah / X:ji:i'ah

Tlacochahuaya de Morelos

Zuuny / Zuuny Ro:o'oh / Zuuny Yaa:a'

Tlacolula de Matamoros

Ba'ahcChinantec

The Chinantec people are one of the groups speaking Oto-Manguean tonal languages in Oaxaca (mainly in its northern part), and some adjacent regions. In all there are 85.000 speakers of different varieties, counted sometimes as 14 different languages, other times as 4 different languages. We have information about the Chinantec of San Juan Lealao, called also Lealao Chinatec or Latani Chinantec, a divergent variety spoken in northeast Oaxaca by some 2,000 people (1990). In this variety, the Chinantec call themselves "Dsa jmii" (plains people) and their language "Fah jmii" (plains language). In our list, simple forms have been chosen, with no tones or diacritics marked.

->

 

Dsa jmii

Txinanteko herria Oto-Mange familia linguistikokoa da, eta Oaxaca iparraldean bizi da batik bat. Mintzaira asko dira, batzuen arabera 14 hizkuntza desberdin ere bai (beste batzuentzat 4 bakarrik). Guztira, 85.000 hiztun dira. Gure informazioa barietate baten ingurukoa da, San Juan Lealaoko txinantekera. Oaxacako ipar-ekialdean dago herri hori, eta 2.000 hiztun ditu haien hizkuntzak (1990). Mintzaira honetan, Txinantekoek "Dsa jmii" esaten diete beren herriari (lautadako herria), eta beren hizkuntzari "Fah jmii" (lautadako hizkuntza). Gure zerrendarako forma sinpleak aukeratu ditugu, diakritikoak eta tono-markak adierazi barik.


Gaztelaniaz, mapetan / Map name in Spanish

San Juan Lealao Chinantec

Cotzocon

Mahchiu

Jalahuy

Vihtaah

México D.F.

Gaayah

Monte Negro

Haahnga

San Juan Lealao

San Fay

Santa María Yahuive

Dxafeh

Tehuantepec

Mahhaa

Tuxtepec

MahlaaMixtec

There are around 300.000 Mixtec speakers in Mexico, and many also among emigrants to the US. The Mixtec area is in Western Oaxaca and Eastern Guerrero, though there is also a variety spoken in the state of Puebla, and several communities elsewhere. There are many Mixtec varieties, considered different languages by linguists. Our list is a little bit eclectic, one name from this variety, another one from that... Mixtec is a Oto-Manguean language. The Mixtecs were one of the great Meso-American cultures before the Spanish invasion. They call themselves Ñuu Savi, the "people of the rain".

->

 

Ñuu Savi

300.000 Mixteko daude Mexikon, eta baita etorkinen artean EEBBetan ere. Mixtekoen sorterria mendebaldeko Oaxacan eta ekialdeko Guerreron daude, baina beste mintzaira mixteko bat Pueblan hitz egiten da, eta komunitate batzuk sakabanatuta daude han eta hemen. Mintzaira mixteko asko daude, hizkuntza desberdinak, hizkuntzalarien arabera. Gure zerrendan izen batzuk batekoak dira, besteak bestekoak... Mixtekoa Oto-Mangue familiako hizkuntza da. Mixtekoak ziren Meso-Amerikako kultura handietako bat, espainolen zapalkuntza iritsi baino lehen. Beren izena haien hizkuntzan Ñuu Savi da, "euriaren herria".


Gaztelaniaz / Spanish

Ñuu Savi (Mixteko)

Chalcatongo / Santa María Chalcatongo de Hidalgo

Ñuùndéya

Chuchon Mixteca [eskualdea / region]

Tocui Jñuhu / Tocuijnudzyui

Huajuapan de León

Ñudde

Jicayán

Ñuu Chikua'a

Mexico DF

Ñako'ozho / Ñuko'yo

Mixteca Alta [eskualdea / region]

Muszaviuzuhu

Mixteca Baja [eskualdea / region]

Ñuniñe / Ñuiñe

Santa María Chalcatongo de Hidalgo / Chalcatongo

Ñuùndéya

Santo Domingo Yanhuitlán

Yosocahui

Tilantongo

Nuu Tnoo Huahi AndehuiMapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Hegoaldeko Mexikoko estatuak
States of southern Mexico

Meso-Amerikako kulturen mapa (oso handia: 230 Kb)
Culture map of Mesoamerica (big: 230 Kb).Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.tsx.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page