South Africa
Hego Afrika
Sotho, Pedi, Zulu, Xhosa, Afrikaans


South Africa

In the post-apartheid, multiracial South Africa, eleven languages (Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, and Zulu) hold official status under the 1993 constitution, and a further 11 (Arabic, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Portuguese, Sanskrit, Tamil, Telugu, and Urdu) are to be promoted and developed. However, in maps and elsewhere, still only English names appear most of the times, with Afrikaans names coming second.

* Name in Tswana, Pedi and Sotho languages.

->

Afrika-Borwa *

Apartheidaren ondorengo Hego Afrika berrian 11 hizkuntza ofizial daude 1993ko konstituzioaren arabera: Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, eta Zulu. Beste 11 hizkuntzak ere babes neurriren bat dute, eta aipatuak dira Konstituzioan: Arabiera, Alemana, Grekera, Gujarati, Hebraiera, Hindi, Portugesa, Sanskritoa, Tamil, Telugu, eta Urdu. Mapetan, dena den, soilik izen ingelesak aurkitzen ditugu oraindik, eta batzuetan Afrikaansezkoak, ez besterik.

* Tswana, Pedi eta Sotho hizkuntzetako izena


Official Languages

Other names

% speakers

South Africa

Official Name

Hizkuntza ofizialak

beste izenik

hiztunak (%)

Hego Afrika

Hego Afrikako Errepublika

Afrikaans

15.1

Suid-Afrika

Republiek van Suid-Afrika

English

9.1

South Africa

Republic of South Africa

isiNdebele

Ndebele

1.5

Sewula Afrika

Repabliki we Sewula Afrika

isiXhosa

Xhosa

17.5

Mzantsi Afrika

iRiphabliki ya Mzantsi Afrika

IsiZulu

Zulu

22.4

Ningizumu Afrika

Riphabliki yase Ningizumu Afrika

SeSotho

Sotho / Southern Sotho

6.9

Afrika-Borwa

Repabliki ya Afrika-Borwa

SeSotho sa Leboa

Pedi / Northern Sotho

9.8

Afrika-Borwa

Repabliki ya Afrika-Borwa

Setswana

Tswana

7.2

Afrika-Borwa

Repabliki ya Afrika-Borwa

siSwati

Swazi

2.6

Ningizumu Afrika

Riphabliki yase Ningizumu Afrika

Tshivenda

Venda

1.7

Afrika Tshipembe

Riphabuliki ya Afrika Tshipembe

Xitsonga

Tsonga

4.2

Afrika-Dzonga

Riphabiliki ya Afrika-DzongaZulu

Zulu or IsiZulu is the most spoken African language of South Africa, with over 8.7 million speakers, 22.4% of the population (1995). There are also Zulus in Malawi, Swaziland and Lesotho. In South Africa, it is the main language of KwaZulu-Natal region. It's a language close to Swazi and Xhosa.

->

IsiZulu

Zulu edo IsiZulu hizkuntza da, beltzen hizkuntzen artean, mintzatuena: 8,7 milioi hiztun baino gehiago, biztanlengoaren %22.4. Malawi, Swazilandia eta Lesothon ere bizi dira Zuluak. Hego Afrikan, KwaZulu-Natal eskualdeko mintzaira da. Gertu dago Swazi eta Xhosa hizkuntzetatik.


English / Map name

Zulu

* South Africa

* Ningizumu Afrika

* Republic of South Africa

* Riphabliki yase Ningizumu Afrika

Cape Town

Kapa

Congella

umKangela

Durban

eThekwini

Johannesburg

eGoli

Mpumalanga [Formerly Eastern Transvaal]

eMpumalanga

Natal

eNatali

Nelspruit

eNelspotho

Pietermaritzburg

eMgungundlovu / eMalitzboko

Port Elizabeth

Bhayi

Pretoria

ePitoli

Umbogintwini [river]

Mbokodweni

Umkomaas

Mkomazi

Umtata

MtataXhosa

Xhosa or isiXhosa is the second most spoken Bantu language of South Africa. Spoken mainly in the Southwest Cape Province and Transkei (old provincial divisions). There were 6.8 million speakers in 1995, 17.5% of the population. It is a language that uses click sounds, and it is also the mother tongue of Nelson Mandela. Xhosa is quite close to Swazi and Zulu, as well.

->

isiXhosa

Xhosa edo isiXhosa mintzairak garrantzian jarraitzen dio Zuluari, Hego Afrikako mintzaira Bantuen artean. Cape probintziaren hegoekialdean eta Transkein mintzatzen da batik bat. 1995ean 6,8 hiztun ziren, biztanlegoaren %17.5. Klik erako soinuak darabiltzan mintzaira da, eta Nelson Mandelaren ama hizkuntza ere bai. Hurbil dago Swazi eta Zulu hizkuntzetatik.


English / Map name

Afrikaans

Xhosa

* South Africa

* Suid-Afrika

* Mzantsi Afrika

* Republic of South Africa

* Republiek van Suid-Afrika

* iRiphabliki ya Mzantsi Afrika

Cape Town

Kaapstad

iKapa

Debe Flats

Debevlakte

iDebe

Drakensberg [mts.]

Drakensberg

uKahlamba

Durban

eThekwini

East London

Oos-Londen

iMonti

Grahamstown

Grahamstad

eRhini

Johannesburg

Johannesburg

eGoli / eRhawutini

King William's Town

eQonce

Klu-Klu [river]

iXoxo

Limpopo [river]

Limpopo

iOdi

Orange [river]

Oranje

iGqili

Paarl

Paarl

ePere

Port Elizabeth

Port Elizabeth

iBhayi

Pretoria

Pretoria

iTswani / iPitoli

Queenstown

kuKomani

Worcester

eVostile


Pedi / Northern Sotho

Southern and Northern Sotho are very close Bantu variants, but are officially recognised as distinct languages. The name Sotho, if it's used alone, refers to the Southern languages, while Pedi is other common name for Northern Sotho, which is officially known as seSotho sa Leboa. Some dialects of Pedi (Pai, Kutswe and Pulana) are also called sometimes Eastern Sotho, as if it was a different language. There are 3.8 million Pedi speakers in South Africa (1995), around 9.8% of the population.

->

seSotho sa Leboa

Hego eta Iparraldeko Sotho hizkuntza oso hurbilak dira, baina ezagupen ofizial bereizia dute. Sotho izena, bere hartan soilik erabiliz gero, Hegoaldeko Sotho izendatzeko da. Iparraldeko Sotho muntzairaren beste izen ezagunagoa Pedi da, baina ofizialki eta jatorriz seSotho sa Leboa esaten zaio. Pedi hizkuntzaren zenbait dialekto (Pai, Kutswe eta Pulana) batzuetan beste hizkuntza baten parte balira sailkatzen dira, Ekialdeko Sotho izenaren pean, baina horrek ez du ezagupen ofizialik. 3,8 milioi Pedi hiztun daude Hego Afrikan (1995), biztanlegoaren %9.8


English / Map name

Pedi / Northern Sotho

* South Africa

* Afrika-Borwa

* Republic of South Africa

* Repabliki ya Afrika-Borwa

Drakensberg [mts.]

Dithaba tsha Kgwahlampa

Johannesburg

Gauteng

Pietersburg

Polokwane

Pretoria

TshwaneSouthern Sotho

Southern Sotho, or simply, Sotho (seSotho is the native form), is very close to Northern Sotho or Pedi and to Tswana as well. It is spoken by some 2.7 million people in South Africa (in 1995, the 6.9% of the population), and it is also the national language of Lesotho.

->

seSotho

Hegoaldeko Sotho edo Sotho, soilik, deritzo jatorrian seSotho esaten zaion hizkuntzari. Oso hurbil dago Iparraldeko Sothotik (Pedi) eta Tswanatik. 2,7 milioi hiztun daude (1995, biztanlegoaren %16.9), eta Lesotho estatuko nazio hizkuntza ere bada.


English / Map name

Afrikaans

seSotho

* South Africa

* Suid-Afrika

* Afrika-Borwa

* Republic of South Africa

* Republiek van Suid-Afrika

* Repabliki ya Afrika-Borwa

Bloemfontein

Bloemfontein

mangaung

Cape Town

Kaapstad

Kapa

Durban

Durban

Thekong

East London

Oos-Londen

Monti

Free State [formerly Orange Free State]

Vrystaat

Foreistata

johannesburg

Johannesburg

Kgauteng

Oranje [river]

Oranje

Sinqu / Senqu

Pietermaritzburg

Pietermaritzburg

Mokokotlofo

Port Elizabeth

Port Elizabeth

Baye

Pretoria

Pretoria

Tshwane / PitoriyaEnglish / Afrikaans

Looking at maps, apparently only these indo-european languages have rights to appear in cartography... The linguistic apartheid has not ended in the maps. The following is a list of twin names officially recognised in English and Afrikaans for several places.
 
Many names with cardinal references just vary on that, so the first mini-table is provided just as an example. The other tables comprises names of places that do vary.

Ingelesa / Afrikaans

Paperezko ofizialtasun hutsetik haratago, soilik hizkuntza hauek dute, itxura batean, mapetan irteteko nahikoa duintasun. Napartheid toponimikoa, han eta hemen... Ofizialki forma "publiko" bikoitza duten (Ingelesa/Afrikaans) zenbait tokiren zerrenda bat daukagu hemen.
 
Herri askoren izenetan, bariazioa puntu kardinalaren izenera mugatzen da (adibide soil batzuekin osatu dugu lehen taulatxoa). Beste taulan ageri diren izenak forma desberdina duten biztanle-unitateetakoak dira.

English

Afrikaans

Aliwal North

Aliwal-Noord

Barkly East

Barkly-Oos

Op-Die-Berg South

Op-Die-Berg-Suid

Riebeek West

Riebeek-Wes

...

English

Afrikaans

Betty's Bay

Bettysbaai

Boggosmbay

Boggomsbaai

Buffalo Bay

Buffelsbaai

Cape of Good Hope

Kaap die Gooie Hoop

Cape Town

Kaapstad

Crossroads

Kruispad

Duff's Road

Duffweg

East London

Oos-Londen

Elands Bay

Elandsbaai

Elsiesriver

Elsiesrivier

Fish Hoek

Vishoek

Gordon's Bay

Gordonsbaai

Gouriyz Mouth

Gouritzmond

Grahamtown

Grahamstad

Great Karroo [region]

Groot Karroo

Heroldsbay

Heroldsbaai

Hout Bay

Houtbaai

Hout Bay Harbour

Houtbaaihawe

Ifafa Beach

Ifafastrand

Jeffreysbay

Jeffreysbaai

Kayser's Beach

Kayserstrand

Kei Mouth

Keimond

Kei Road

Keiweg

Kinibay

Kinibaai

Kuilsriver

Kuilsrivier

Kruger National Park

Nasionale Krugerwildtuin

Lamberts Bay

Lambertsbaai

Little Karroo [region]

Klein Karroo

Marina Beach

Marinastrand

Morgan's Bay

Morgansbaai

Mossel Bay

Mosselbaai

Oesterbay

Oesterbaai

Onrus River

Onrusrivier

Orange [river]

Oranje

Orangeville

Oranjeville

Palm Beach

Palmstrand

Paradys Beach

Paradysstrand

Plettenbergbay

Plettenbergbaai

Port Beaufort

Witsand

Pringle Bay

Pringlebaai

Richards Bay

Richardsbaai

Riversdale

Riversdal

Saldanha

Vredenburg

Sardinia Bay

Sardiniabaay

Simon's Town

Simonstad

St Francis Bay

St Francisbaai

Stormsriver

Stormsrivier

Tugela Mouth

Tugelamond

Umdloti Beach

Umdlotistrand

Vleesbay

Vleesbaai

Wilderness

Wildernis

Witwater

GoedverwagMapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

South Africa: provinces and main cities in English
Hego Afrika: probintziak eta hiri nagusiak ingelesez


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://www.oocities.org/geonative]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page