Nama :

Tahun :

Latihan Ulangkaji 1

Arahan: Sila jawab semua soalan.

1. Berapakah perlu ditambah kepada 79524 supaya menjadi 200 318?

120 794

131 794

131 894

179 794

2. (...), 48, 24, 12, 6. Nombor yang sepatutnya di tempat kosong ialah

40

54

64

96

3. 3.7 + 6.475 - 6 = _____

4.175

6.506

10.169

15.178

4. 434.887, bundarkan kepada puluh yang hampir

430.000

440.000

434.890

434.980

5. 20% daripada 2 jam ialah

12 minit

24 minit

30 minit

40 minit

6. 1 3/4 + 2 1/6 = ............

3 5/12

3 7/12

3 9/12

3 11/12

7. 441 9 x 45 =

8. 10 437 + 9506 - 8483 =

9. 3 jam 15 minit x 10 =

10. Sebuah kolam mengandungi 3 900 liter air. Jika tiga perlima daripadanya sudah disalirkan ke tempat lain, berapa literkah air yang tinggal?

K Sila semak semula semua jawapan anda.

J Jika anda berpuas hati , sila klik butang di bawah.