RAAD VAN BEHEER

 

Estella Van Hemeldonck - Van Antwerpen, ere-voorzitster

Raoul Moyson, voorzitter

Roger Moerenhout, secretaris

Florent Coene, penningmeester

Peter Carière, Raymond Moreau, Michel Van den Broeck en Wim Van Campenhout, bestuursleden

hoofd.jpg (4378 bytes)