email: b-i-n-a@zahav.net.il..........................BAYIT
.
......Last Update...-...20.12.2008...-...עודכן בתאריך
.


08-8594183 -ב. י. נ. א.

.
מילון המונחים - פרוש המושגים לענף הבניה

 

בניה - איך ובמה מתחילים ואיך ממשיכים ? .1

רכישת מגרש - בחירה, בדיקות, תמחיר ..2

 

פעולות לפני תכנון - כדי לקבל החלטה מה רוצים ..3

 

סוגי מבנים שונים למגורים - יתרונות וחסרונות של כל סוג .4

 

שיטת בית ישראלי 5.

 

אלבום בית ישראלי תמונות בניה של בתים שונים משלב שלד ועד גמר .6

 

< >>>>>>


- (בחירת המתאים, לכיס, לצרכים, לטעם). תכנון המבנה ..7
...........
הוצאת ההיתר לבניה ..8


- (איסוף הצעות מחיר, בדיקות כדאיות, פסילת המיותר / היקר / הלא כדאי). תמחיר הבניה .9

 

בניה עצמית 10.


תכנון ובניה עצמית 11.

 

בחירת חומרי הבניה . .12

לפי מה?: מחיר? טיב? זמינות? צורך? טעם? חוזק?

לפי מה שאומר האדריכל? המהנדס? האבא? הקבלן?

המפקח? לפי מה שממליץ מלווה הבניה המקצועי?

 

: עם מי? על מה? בשביל מה? הסכמים 13.

איך לבדוק שההסכם מתבצע ומה לעשות אם לא?

 

- תאור שלבי הבניה - מה בא אחרי מה.. שלבי הבניה .14

 

- מה בודקים, באיזה שלב...?. הביקורות הנדרשות במהלך הבניה .15

 

- (לפני, במהלך, אחרי הבניה).. תוספות ושינויים .16


גמר הבניה: מתי? איך גומרים? מי קובע שגמור? איך לגמור בלי סיבוכים? .17

 

: פרוט קבלנויות המשנה; מקצועות הבניה; התאמה בין המקצועות. שונות .18

 

שיפוצים: בבית חדש; בבית בן 5 שנים; בן 10 שנים; בן 20 שנה; בן 30 שנה; עתיק. .19

 

של בתים קיימים.. הרחבות .20

 

בניה על הגג : בניה בתוך גג רעפים; בניה על גג שטוח. .21

 

בנושאי הסכמים: לרכישת קרקע/בית/דירה, עם קבלנים/ספקים/מתווכים..: יעוץ מלוה בניה .22

 

עצות אדריכליות; עצות הנדסיות; עצות המפקח . .23

עשה ואל תעשה בענף הבניה .24

(מקבלן; יד שניה; מידיד; מקרוב משפחה; מחבר; מחברה; ועוד).כיצד לרכוש דירה ? .25
.......
רכישת דירה על הנייר ..26

. רכישת בית על הנייר. .27

.
איך מעריכים שווי נכס? (מגרש; דירה; בית; חדש; ישן; עתיק; משופץ; ראוי לשיפוץ). .28

אדריכלות: פרטי בנין נכונים; מפרטים טכניים; דוגמאות של כתבי כמויות, הסכמים ועוד. .29

 

חומרי בניה : (מה מתאים למה? רשימת ספקים וחומרים מומלצים. תצוגה ע"י אינטרנט). .30

בניה מתועשת = בניית היי-טק .31.

 

מבני תעשיה .32

.
To.B.I.N.A..site in English
press.this link >>.www.b-i-n-a.com
.

.
יעוץ מקצועי והכוונה מעשית ניתן לקבל אם תתקשרו ל-ב.י.נ.א..

See who's visiting this page.ןView Page Stats
See who's visiting this page.

.