Cancer immunotherapy .net
Vaak Gestelde Vragen
cancerimmunotherapy@yahoo.com
Als lokale IL-2 therapie werkt tegen kanker, waarom is het dan geen standaard therapie?
Voordat een nieuwe standaard therapie wordt goedgekeurd moet het door verschillende onderzoeksstadia die bekend staan als een preklinische fase en klinische fase I, II en III. Eerst moet de effectiviteit van een therapie worden bewezen, hetgeen meestal gebeurd in proefdieren. De volgende stap is het aantonen van de klinische veiligheid en toepasbaarheid (klinische fase I studie). Deze stappen zijn reeds uitgevoerd voor lokale IL-2 therapie. Voor sommige type tumoren hebben we de effectiviteit van de therapie in een klinische fase II studie aangetoond. Momenteel plannen we een fase III studie voor het definitieve bewijs dat lokale IL-2 therapie samen met bestraling werkt voor de behandeling van eindstadium neusholtekanker (nasopharyngeal carcinoma).
Hoe lang duurt het voordat een experimentele therapie, zoals lokale IL-2 therapie de nieuwe standaard therapie wordt?
Preklinische gegevens dat lokale IL-2 werkt zijn dateren vanaf 1989. In 1992, zijn we begonnnen aan een fase I/II klinische trial voor nasopharyngeal carcinoma stadium III-IV (eindstadium neusholte kanker). Na het verkrijgen van de toestemming zijn de patienten behandeld tussen  1995 en 1997. De vijf-jaars ziektevrije overleving is in 2002 - 2003 beoordeeld. De censored* vijfjaar ziektevrije overleving was 8% in patienten behandeld met alleen bestraling, tegenover 63% voor patienten die tevens lokale IL-2 kregen(Jacobs et al., artikel geaccepteerd in 2004). Op grond van deze resultaten hebben we in 2003 geld gevraagd voor een fase III studie. We hebben in 2004 geld gekregen voor de IL-2 en plannen momenteel een fase III studie. De planning is dat de patienten in deze fase III study tussen 2005 en 2007 behandeld worden. Dan kan vanaf 2012 de vijfjaars ziektevrije overleving worden berekend en alles rond 2014 worden gepubliceerd.
Soortgelijke resultaten zijn er ook voor
blaaskanker en ook voor longuitzaaiingen van nierkanker zijn positieve resultaten geboekt.
Deze jaartallen maken duidelijk dat we liever niet wachten totdat we het bewijs voor nasopharyngeal carcinoma hebben voordat we beginnen met de behandeling van andere soorten kanker. Met
sommige soorten kanker zijn we reeds bezig, maar geld en mankracht zijn beperkende factoren. Daarom zoeken we geld en medische dokters voor samenwerking.
* Censored data betekent dat in de berekening gecorrigeeerd wordt voor patienten die zonder tumor doodgaan door andere oorzaken, bv bij sterfte op hoge leeftijd.
Wat zijn de bijwerkingen van lokale IL-2 therapie?
Omdat IL-2 in de tumor wordt gespoten, blijven ook de bijwerkingen beperkt tot het gebied van de tumor (deze kan rood en opgezwollen worden). Ook klagen patienten die tegelijkertijd bestraling hebben gehad, over pijnlijke injecties door het prikken van de naald. Ondanks grondig onderzoek, zijn geen systemische bijwerkingen na lokale IL-2 therapie geconstateerd.
Werkt lokale IL-2 therapie ook tegen uitzaaiingen?
Na lokale succesvolle lokale IL-2 therapie onstaat meestal systemische immuniteit. Hierdoor zorgt het lichaamseigen afweer systeem voor de afstoting van uitzaaiingen, Hoe dit precies werkt en hoe we dit kunnen verbeteren behoort tot onze onderzoeksvragen.
Kan ik lokale IL-2 therapie krijgen i.p.v. standaard therapie (bestralen, chemokuur, chirurgie)?
Nee, niet als de standaard therapie curatief (genezend) van opzet is. Het zou onethisch zijn op patienten een mogelijk genezend therapie te onthouden.

Mocht de standaard therapie echter falen, en is er
geen curatieve (alleen maar palliatieve - levensverlengend cq kwaliteitsverbeterende) therapie voor handen, dan kan lokale IL-2 wel een uitkomst bieden (zie ook volgende 2 vragen).
Kan lokale IL-2 therapie ook werken als standaard therapien (bestraling, chemokuur, chirurgie) gefaald hebben?
Ja, want lokale IL-2 werkt via een ander mechanisme (zie ook volgende vraag).
Werkt lokale IL-2 therapie ook in eindstadium kanker?
De meeste therapieen tegen kanker werken door het direct doden van kankercellen en zijn daardoor weinig effectief in de latere stadia (III en IV) als de tumor is uitgezaaid of in ander weefsel is ge-infiltreerd. Lokale IL-2 werkt op twee manieren: direct tegen de tumor waar IL-2 wordt ingespoten, en indirect doordat immuniteit (afweer) ontstaat tegen de (moeilijk bereikbare) uitzaaiingen en weefsels infiltraties van de tumor.
In klinische studies is gebleken dat lokale IL-2 minstens zo effectief is in eindstadia van kanker dan in eerdere stadia.
Uw vragen zijn welkom op cancerimmunotherapy@yahoo.com
Information for doctors

Doctors that want to cooperate

Information over onze onderzoeksgroep

Informatie voor patienten

Ik wil dit onderzoek steunen
Stichting ter bevordering van het onderzoek in de Experimentele Pathologie en in het bijzonder in de TumourImmunologie. Stichting EPTI, IJselstein, The Netherlands