Updated - 22 October 2000

     

 

 

ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพาวุธทหารบก

 

 

 

พาเดินชมอาวุธชนิดต่างๆในพิพิธภัณฑ์สรรพาวุธ

 

 

 

แนะนำสารพันปืนดีที่พิพิธภัณฑ์สะพานแดง

 

 

 

ผลงานและกิจกรรมของกรมสรรพาวุธทหารบกที่น่าภูมิใจ

 

 

 

ห้องภาพประวัติศาสตร์กองทัพไทย

 

เว็บไซด์ชุดที่ 2 นี้ปรับปรุงขึ้นจากชุดเดิมของ พิพิธภัณฑ์สรรพาวุธทหารบก ซึ่งร่วมจัดขึ้นกับ กลุ่มเอกชนผู้รักอาวุธปืน

 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2542   เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป   เพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ

 

ประวัติศาสตร์และความบันเทิง โดยในช่วงปีที่ผ่านมาผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลของอาวุธปืนที่เก็บ

 

รักษาไว้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ชาวสะพานแดง ต่างหวังอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับท่าน

 

ี่พิพิธภัณฑ์สรรพาวุธทหารบกในไม่ช้านี้

 
[Home] [ประวัติความเป็นมา] [เดินชมพิพิธภัณฑ์] [ปืนดีที่สะพานแดง] [ผลงานที่ภูมิใจ] [ห้องภาพ]