.


.
.
 
NOVA ZORA

Usnulo sunce šapuće tiho,
crveno... Hvata ga prvi san.
Osećam kako sa svakim stihom
pada sve niže. Odlazi dan...

U modri zapad polako tone.
Boje tamne, šapata nesta...
Već sluti zvezdane milione
sumrakom kojeg začas presta.

Dok brojim zvezde u meni bunca
svaka ćelija, svaka pora
poslednji šapat crvenog sunca:
Dolazi neka nova zora...

Dragana Konstantinović
.

...
.

.
.
.
Back to POEZIJA