.


.
.
 
SVETI SAVA

Bio je dete od glave do pete,
zvao se kratko - Nemanjić Rastko.

Hteo je da uči, da znanje svije,
al' škole bilo nijedne nije.

Zato je ustao u ranu zoru
i pobegao na Svetu Goru.

Tu je u osami manastira
učio staze ljubavi, mira.

Post'o je mudra, učena glava,
svetitelj srpski - Sveti Sava.

Dragana Konstantinović
.
.
.

.
.
.
Back to POEZIJA