.


.
.
.
.
.
                                DEČJI SVET

                                Slušam mudre retke
                                moje drage tetke:

                                        Kad porasteš veliki jednoga dana
                                        i kad zaboraviš loptu i patike,
                                        putovaćeš svetom na hiljadu strana
                                        i postaćeš profesor matematike!

                                Ali, tata sve to čuje
                                pa se odmah nadvikuje:

                                        Kad jednoga dana porasteš k'o tata
                                        i kada napustiš sve svoje drugare,
                                        u svet će ti biti otvorena vrata
                                        i postaćeš stručnjak za sve računare!

                                Čuje sve i deda
                                pa se ni on ne da:

                                        Kada jednog dana budeš malo veći
                                        i prerasteš igre iz tog dečjeg sveta,
                                        poletećeš u svet naglavce, trčeći,
                                        i bićeš košarkaš il' neki atleta!

                                Ja slušam kako se tetka trudi,
                                tata pali i deda štreca,
                                i pitam se jesu li ti ljudi
                                ikada bili samo deca.
                                I moram da kažem veoma glasno
                                da svima već jednom bude jasno:

                                Pustite vi te svetske stvari
                                i profesore matematike,
                                moji drugari su moji drugari
                                i to su lično moje patike.
                                I ni za kakve računare tamo
                                ja ne dam moju loptu u letu,
                                sportista mogu da budem al' samo
                                u ovom mojem dečjem svetu.

                                Ja hoću da budem ovde gde sam
                                i da ostanem ovo što jesam!

                               Dragana Konstantinović
..
.

.
.
.
Back to POEZIJA