.


.
.
.
.
.
                                NOVA ZORA

                                Usnulo sunce šapuće tiho,
                                crveno... Hvata ga prvi san.
                                Osećam kako sa svakim stihom
                                pada sve niže. Odlazi dan...

                                U modri zapad polako tone.
                                Boje tamne, šapata nesta...
                                Već sluti zvezdane milione
                                sumrakom kojeg začas presta.

                                Dok brojim zvezde u meni bunca
                                svaka ćelija, svaka pora
                                poslednji šapat crvenog sunca:
                                Dolazi neka nova zora...

                               Dragana Konstantinović
.

...........
..
.
.
.
.
Back to POEZIJA