.


.
.
.
.
.
                                SVETI  SAVA

                                Bio je dete od glave do pete,
                                zvao se kratko - Nemanjić Rastko.

                                Hteo je da uči, da znanje svije,
                                al' škole bilo nijedne nije.

                                Zato je ustao u ranu zoru
                                i pobegao na Svetu Goru.

                                Tu je u osami manastira
                                učio staze ljubavi, mira.

                                Post'o je mudra, učena glava,
                                svetitelj srpski - Sveti Sava.

                                Dragana Konstantinović
.

...................................
.
.
.
.
.
Back to POEZIJA