.


.
.
.
.
.
                                ŽUTI CVET

                                Jedan je žuti cvetuljak smeo
                                strašno i puno da leti hteo.

                                Tol'ko je silna ta želja bila
                                da su mu najzad izrasla krila.

                                Dobi i tufni šarenih dosta
                                pa mali leptir od njega posta.

                                Sad plavi cvet bi leptir da bude,
                                a što još nije svi mu se čude.

                                Možda ne želi dovoljno jako,
                                a možda to baš ne može svako.

                                Kakva bi naša planeta bila
                                kad bi svo cveće imalo krila?

                                Dragana Konstantinović
..
.

.
.
.
Back to POEZIJA