Click Here to get Free Counter
                                                                                                                            DOEMBANGNANGBHUAD SUPHANBURI
| สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | เว็บบอร์ด |||||||

รู้จักกับอำเภอ
ประวัติความเป็นมา
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
อาณาเขต
เขตการปกครอง
ประชากร
หน่วยงานรัฐและเอกชน
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

รู้จักกับตำบลต่างๆ
ทำเนียบนายอำเภอ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ส่วนราชการ/สถานศึกษา
สพท.สพ. เขต 3
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม

สภ.อ.เดิมบางนางบวช

ค้นหาข้อมูล
 
 
ลำดับเข้าเยี่ยมชม
ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2547
Update 16 มีนาคม 2547
 
:::: เว็บไซต์อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ ::::
 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
นายอำเภอเดิมบางนางบวช

bdoembang@yahoo.com

สารจากใจนายอำเภอ

เว็บไซต์อำเภอเดิมบางนางบวชนี้ จัดทำขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนะนำข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของส่วนราชการ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประชาชนต่อหน่วยงานราชการ
ระฆังห่วงใยจากใจ
นายกรัฐมนตรี
แหล่งข้อมูล
อินเตอร์เน็ตตำบล
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประวัติ ความเป็นมา การดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กระทรวงมหาดไทย
http://www.moi.go.th
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(สบทร.) บริการ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
จังหวัดสุพรรณบุร ี เมืองยุทธหัตถี
วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์
แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟัง
ขอเชิญแวะเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
 
ความเคลื่อนไหว/กิจกรรมเด่น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช

อำเภอเดิมบางนางบวช เชิญร่วมงาน "ขุนพลเพลงลูกทุ่ง" มุ่งสู่เวที 104.5 MHz วิทยุชุมชนคนเดิมบาง ชิงถ้วยเกียรติยศและ
เงินรางวัล วันที่ 7 เมษายน 2547 จัดโดยสถานีวิทยุชุมชนคนเดิมบาง 104.5 Mhz. พบกับนักร้องจากค่ายเพลงดัง ตลก พร้อมายากล
อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมอำเภอเดิมบางนางบวช เชิญประกวดคำขวัญของอำเภอ
เดิมบางนางบวชเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำเภอให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และมีคำขวัญที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรม
อำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3557 - 8501 และที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
 

Best viewed with : IE 5.0 up    at 800 x 600 pixel    Text size : Medium
ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. โทรสาร.0-3557-8420 e-mail : dsuphan@chaiyo.com