Studio dr.D vam izdela in vzdržuje spletne strani Naslovna stran Odziv Vsebina IščiSlovenija / Mali grad Kamnik

Protioklepno orožje

RNR M80 Zolja
RNM Armbrust
RNR M79 Osa

Pehotno protioklepno orožje ima v vseh armadah enak namen in sicer, da se ga uporabi za  protioklepni boj z oklepnimii vozili in tanki, ki za dosego svojega cilja združujejo ognjeno moč, mobilnost in oklepno zaščito in seveda za izvajanje boja z nasprotnikovimi bunkerji in ognjenimi točkami.

            Glede na minule vojne in vojaške spopade po vsem svetu je razvidno, da so ta trenutek največji uničevalci nasprotnikovih tankov ravno tanki, sledijo jim jurišni oziroma protioklepni helikopterji, tretji največji uničevalec tankov pa je pehotni vojak, oborožen z najrazličnejšimi protioklepnimi orožji in učinkovito taktiko protioklepnega bojevanja.

            V današnjem času je, glede na kvaliteto in kvantiteto tankov in oklepnih vozil na modernem bojišču, izredno velikega pomena pokritost bojišča z protioklepnimi orožji. Zato je pri kreiranju osebne in materialne formacije pehotnega bataljona vedno potrebno vzeti v obzir, da mora pehotni bataljon vsebovati enoto za izvajanje protioklepnega boja in, da mora imeti pehotni bataljon protioklepna orožja za bojevanje na razdaljah do 2000 oziroma 3000 m.

LAW (Light weight anti-Armour Weapon ) oziroma lahko protioklepno orožje se uporablja na kratkih razdaljah izvajanja PO boja oziroma na razdaljah do 250 m.

MAW ( Medium weight anti-Armour Weapon ) oziroma srednje težko protioklepno orožje se uporablja na srednjih razdaljah izvajanja PO boja oziroma na razdaljah do 1000 m.

HAW ( High weight anti-Armour Weapon ) oziroma  težko protioklepno orožje se uporablja na daljših  razdaljah izvajanja PO boja oziroma na razdaljah do 3000 m.

Iz te delitve izhajajoč je torej izredno pomembna odločitev poveljnika bataljona oziroma poveljnika pehotne čete kam bo razporedil PO enoto oziroma PO orožja.

Ročno PO orožje za enkratno uporabo

za katerega sta bili nekdaj značilni majhna teža in majhne dimenzije. Zanj je značilno tudi da po izstrelitvi projektila ( mina, raketa ) lansirno cev odvržemo.

Ročno PO orožje za večkratno uporabo

uporablja lansirne cevi iz različnih materialov, poleg tega pa glede na namen uporabljajo široko paleto izstrelkov: klasično kumulativno, tandemsko kumulativno, protioklepno-rušilni, rušilni, zažigalni, osvetljevalni, dimni, trenažni. Pri tem tipu orožja se že pojavljajo modifikacije namerilnih naprav z cenenimi sistemi za vodenje rakete ( laser - RPG 7 Izrael ). Najpogostejši predstavniki tega orožja so ruski RPG-7, švedski Carl Gustav M3 in najnovejši med njimi nemški Panzerfaust 3.

Zgodovina razvoja ročnega PO orožja za enkratno uporabo

            Odkar so se v 1. svetovni vojni na bojišču pojavili tanki, so se pojavile težnje po tem, kako in s čim oborožiti vojaka pehotnika, da se mu bo lahko učinkovito zoperstavljal.

            Najprej je bilo to orožje v obliki velikokaliberskih pušk, protitankovske kumulativne ročne bombe, tromblonske mine, NtT in celo vzmetni metalci PT min.

            Prvi resnično uspešni protitankovski orožji pa sta se pojavili v 2. svetovni vojni, konec leta 1942. Nemci so razvili prvo protioklepno orožje za enkratno uporabo Panzerfaust K30 (K60). Orožje se je izkazalo s svojo preprosto in učinkovito uporabo. Orožje se je polnilo z nadkalibrsko kumulativno mino, ki se je na razdaljah do 60 m odlikovala s prebojnostjo do 200 mm jekla, kar pa je zadostovalo za preboj čelnega oklepa tanka T-34 ali Shermana. Američani pa so razvili protioklepno orožje za večkratno uporabo M1 Bazooka, ki je vsebovalo lansirno cev s preprostim prožilnim mehanizmom in namerilno napravo. Bazooka se je učinkovito uporabljala na razdaljah do 100 m in prebojnostjo 80 mm oklepa. Torej ti dve družini orožij sta po 2. svetovni vojni dali osnovne smernice razvoja ročnih pehotnih protioklepnih orožij z nevodljivimi izstrelki.

            Naslednji pomemben mejnik v razvoju predstavlja ameriški ročni netrzajni raketomet za enkratno uporabo LAW M72 66 mm. S svojo majhno težo, majhnimi dimenzijami in enostavno uporabo se je izkazal v Vietnamu. Predstavljal je pomemben vzor za druge izpeljanke podobnih orožij ( RPG-18, ki pa mu je sledila Zolja; itd ). V razredu ročnih PO orožij za večkratno uporabo pa ne smemo mimo RPG-7 40mm, ki se je deloma razvil iz Bazooke in v glavnem iz Panzerfausta. V vojni v Afganistanu in v spopadih na bližnjem vzhodu se je izkazal s svojimi bojnimi lastnostmi tako, da je še vedno v oborožitvah mnogih držav. To je v svetu najbolj razširjeno ročno PO orožje z najširšo izbiro izstrelkov za različne namene.

            Oklepi glavnih bojnih tankov so vedno bolj odporni na kumulativni učinek teh orožij, zato se je razvoj usmeril v izdelavo dvojnih ( tandemskih ) kumulativnih glav na projektilih PO orožij za večkratno uporabo. Razvoj oziroma povečanje prebojnosti na cca 900 mm + ERA se je pri pehotnih PO orožjih za enkratno uporabo nekoliko v zaostanku, saj posebne težave pri razvoju predstavlja povečava kumulativne bojne glave, zaradi omejevanja s strani kalibra lansirne cevi. Edini, ki ta trenutek ustrezajo zahtevam po sposobnosti uničevanja glavnih bojnih tankov so: LAW 80 94mm, Bofors AT12-T 120mm in MBT-LAW, ki vsebuje dvojno bojno glavo in je edini, katerega raketa tank napade od zgoraj, kjer je bolj ranljiv.

Princip delovanja netrzajnega orožja

Princip delovanja netrzajnega orožja se opira na Newtonov tretji zakon, ki pravi, da " za vsako akcijo obstaja enaka nasprotna reakcija ".

Gibanje izstrelka naprej je uravnoteženo z gibanjem protimase nazaj ( A ) ali pogosteje z izpuhom plinov velike hitrosti (B ), kar ima videz divjega ognjenega izbruha.

 

 

 

Na vrh

 

Pošljite mail na  dswahilly@yahoo.com z vprašanji in komentarji o izdelku ( in spletnem mestu ).
Copyright © 2003 STUDIO dr.D
Ažurirano: november 17, 2003