<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

Laman web ini di bina bertujuan untuk memudahkan kakitangan dan pensyarah yang mengajar modul ini untuk berinteraksi, bertukar-tukar pendapat serta dapat berbincang tentang masalah yang berkaitan dengan sains juruteknik melalui forum yang disediakan dalam laman web ini.

Laman web ini menyediakan perkhidmatan interaksi antara pengguna - pengguna yang ingin melibatkan diri dan secara tidak langsung dapat mewujudkan sebuah komuniti yang  bersatu padu dan celik ilmu.