การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง | หาดหินกอง | หนองโสกช้าง | กุดตั่งไหม | ถ้ำฝ่ามือแดง | วัดป่าภูพานคำ |
| วัดป่านาโค(ฝายพญานาค) |
หมู่บ้านวิถีชีวิตประมง | ล่องแพในอ่างเก็บน้ำ |

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043-294291,294856
อำเภอหนองหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย JULY 1, 2002