Свещеният сметач | Брой 31, година V, бр. 1/2005, април 2005
[ДЗБЕ] [Дом] [Езикотворец] [Звук] [Игри] [Речник] [Български сметачи]
[Авторът] [Автори] [Ада] [Броеве] [Програми] [Търси]
[Разум] [Мислещи машини]