"Sedmihradská Loby"

Co je lobování?

Lobování je organizovaná činnost sloužící k přesvědčování a ovlivňování  zákonodárců a v neposlední řadě  i veřejnosti k tomu, aby se něco udělalo nebo naopak neudělalo v prospěch určité věci. My teda v první řadě prosíme a nedáváme. Vlastně i dáváme, ale to jenom nepřímo, zprostředkovaně, komunitě, v jejímž zájmu působíme.  

NAŠIM CÍLEM JE:

Působit v zájmu Sedmihraďanů v Maďarsku, v Rumunsku, v západní Evropě, v Americe,  na celém světě. Nemusím snad ani  dodávat, že tak činíme bez ohledu na náboženské, ideologické atd. rozdíly. Současným cílem Sedmihradské loby je vydobít administrativní a ekonomickou autonomii Sedmihradska v rámci ústavního řádu rumunského státu.   Po dosažení tohoto cíle budeme bojovat o zájmy autonomního Sedmihradska.  


FORMA:

Oficiálními jazyky listiny jsou maďarština, rumunština a němčina, příspěvky  však lze zasílat i v jiných  místních nebo  světových jazycích.   Očekávám pouze příspěvky v civilizovaném, vzájemně se akceptujícím tónu. Což samozřejmě nevylučuje odvážné názory či vyhrocenější formulace.

POSTUP:  


Bůh nám pomáhej, sami se ale také vynasnažíme.