ESPAINIAR MERKATAL UNTZIDIKO EZAUGARRI ETA BEREIZGARRIAK

DIVISAS Y DISTINTIVOS DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA

SPANISH MERCHANT MARINE BADGES AND INSIGNIA

 

Kubertako ofizialen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los oficiales de cubierta

Deck officers’ cap badge

Kubertako ofizialen bereizgarria

Divisa de los oficiales de Cubierta

Deck officers’ badge

Ezaugarriak

Distintivos

Rank insignia

Kapitainaren tituloduna

Con título de Capitán

Captain certificated

Piloto tituloduna

Con título de Piloto

Watchkeeping Officer certificated

Kapitaina edo Ikuskatzailea

Capitán o Inspector

Master or Inspector

 

 

Lehen ofiziala

Primer oficial

Chief officer

 

 

2. eta 3. ofiziala

2° y 3er. oficial

2nd. and 3rd. mate

 

 

Ikaslea

Agregado o Alumno

Apprentice

 

 

Makinako ofizialen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los oficiales de Máquinas

Engine officers’ cap badge

Makinetako ofizialen bereizgarria

Divisa de los oficiales de Máquinas

Engineers’ badge

Ezaugarriak

Distintivos

Rank insignia

Makina-buru tituloduna

Con título de Jefe de Máquinas

Chief Engineer certificated

Untzi-Makinista tituloduna

Con título de Maquinista Naval

Marine Engineer certificated

Makina-buru edo Ikuskatzailea

Jefe de Máquinas o Inspector

Chief Engineer or Inspector

 

 

Makinako Lehen ofiziala

1er. Oficial de Máquinas

1st. Assistant Engineer

 

 

Makinako 2. eta 3. ofiziala

2° y 3er. Oficial de Máquinas

2nd. and 3rd. Assistant Engineer

 

 

Ikaslea

Alumno

Apprentice

 

 

Kapitain edo Makina-buru desenbarkatua

Capitán o Jefe de Máquinas desembarcado

Disembarked Captain or Chief Engineer

 

 

Piloto edo Untzi-makinista desenbarkatua

Piloto o Maquinista Naval desembarcado

Disembarked Watchkeeping Officer or

Marine Engineer

 

 

Irrati ofizialen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los oficiales de Radio

Radio officers’ cap badge

Irrati Ofizialen bereizgarria

Divisa de los oficiales de Radio

Radio officers’ badge

Lehen Irratitelegrafista

1er. Oficial de Radio

1st. Radio Officer

 

 

2. Irratitelegrafista

2° Oficial de Radio

2nd. Radio Officer

 

 

Administrazio ofizialen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los oficiales de Administración

Purser officers’ cap badge

Administrazio Ofizialen bereizgarria

Divisa de los Oficiales de Administración

Purser Officers’ badge

Lehen Zamazaina

1er. Sobrecargo

1st. Purser

 

 

2. Zamazaina

2° Sobrecargo

2nd. Purser

 

 

Mediku ofizialen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los oficiales Médicos

Surgeons’ cap badge

Mediku Ofizialen bereizgarria

Divisa de los oficiales Médicos

Surgeons’ badge

Lehen Ofizial Medikua

1er. Oficial Médico

1st. Surgeon

 

 

2. Ofizial Medikua

2° Oficial Médico

2nd. Surgeon

 

 

Kapilauen kapelako bereizgarria

Divisa de la gorra de los Capellanes

Chaplains’ cap badge

Kapilauen bereizgarria

Divisa de los Capellanes

Chaplains’ badge

Kapilaua

Capellán

Chaplain

 

 

 

[Index][Banderak Itsasoan-Banderas en la Mar-Flags at Sea][Itsas-seinaleak-Señales Marítimas-Maritime Signals]

ARMAK ETA BANDERAK-ARMAS Y BANDERAS-ARMS AND FLAGS

ÓAingeru Astui Zarraga

Bermeo-Biscay-Basque Country