EL TEMPLE
 • Construcció més important
 • Funció: casa del déu o deessa. Ni reunions ni rituals
 • Importància de l’aparença exterior
 • Té dimensió humana
 • Planta rectangular. N'hi ha alguna de circular ( tholos )
 • Parts:
  • Nàos o cella: espai fonamental per allotjar la imatge del déu
  • Pronàos: anterior a la naos. Pòrtic obert
  • Opistòdomos: lloc de les ofrenes, darrera de la nàos sensecomunicació amb ella. Entrada per l’exterior
  • A la part exterior hi ha columnes que fan que el temple sigui:
   • En funció de la disposició:
    • Pròstil ( columnes només davant )
    • Anfipròstil ( davant i darrera )
    • Perípter ( al voltant )
    • Dípter ( doble filera )
   • En funció del nombre de columnes en la façana:
    • Dístil
    • Trístil
    • Tetràstil
    • Hexàstil
    • Octàstil
   • En funció de l’ordre arquitèctonic:
    • Dòric
    • Jònic
    • Corint
ORDRES ARQUITÈCTONICS
 • DÒRIC
  • Grècia i Magna Grècia
  • Auster, senzill, sobri
  • Estilobat de tres graons
  • No té base
  • Fust estriat (20 canaladures)
  • Columna més ampla d’abaix
  • Pot presentar lleuger èntasi al centre
  • Capitell amb àbac, equí i collarí
  • Altura total de 4 a 6 vegades el diàmetre inferior
  • Arquitrau d’una peça
  • Fris amb triglifs amb gotes i metopes
  • Cornisa
  • Frontó ( timpà, acroteri, gàrgoles )
 • JÒNIC
  • Apareix al segle VI a. C.
  • Origen a Àsia Menor
  • Té base amb tor i plint
  • Fust més esbelt ( 9 vegades el diàmetre inferior ) i 24 canaladures
  • No presenta èntasi
  • Capitell amb cos central ( cimaci ) i dues volutes
  • Arquitrau de tres bandes que surten progressivament cap a l’exterior
  • Fris llis
  • Frontó igual al dòric
 • CORINTI
  • Més tardà
  • Fust 10 vegades el diàmetre
  • Només varia respecte del jònic en el capitell
  • Capitell: cos central troncocònic ornamentat amb fulles d’acant i roses
  • Més utilitzat pels romans