AURKEZPENA

Leku honetan bizkaieraz erabiltzen diren hitz zerrenda bat batu dut. Hitz ohizkoenak sartzen saiatu naiz. Hitzak erreferentzi hauetatik ateratakoak dira.

He recogido en este sitio varias palabras que se usan frecuentemente en  euskera vizcaino. Para ello he consultado estas fuentes.

I have gathered in this site a list of words used in the Basque dialect  "bizkaiera". I have tried to include the more common words. Here you can see the sources I consulted.