<- Volver al inicio

Aragón ye un biello país uropeyo, enguán baxo alministrazión de lo Estau español, afincato en o nordeste de la Peninsula Iberica, amugando a lo norte con Franzia, á lo este con Catalunya e lo País Balenzián, a lo sud con Castiella-La Mancha e País Balenzián e a l'ueste con Castiella-Leyón, A Rioxa, e Nabarra. Aragón ye organizato alministratibamén en chunidaz politicas ditas REDOLADAS.
O Campo de Romanos ye un territorio autualmén distribuyito entre as redoladas de Daroca e de Calamocha, pero antis más farchó parti d'a Comunidat de Lugaróns de Langa, e dimpués d'a Comunidat de Lugaróns de Daroca. Con a dibisión d'Aragón en as tres probinzias, o Campo de Romanos dixó d'esistir como chunidat alministratiba, ya que uns lugars pasón a formar parti d'a probinzia de Zaragoza y unatros d'a Probinzia de Teruel. Pero a tamas d'ista dibisión, a chen continaba considerando a lo Campo como a suya "redolada" (lo meto entre rayetas, porque brenca legó a constituyir-se como tal, pero sí teneba ixe carauter entre lo presonal). Ye común entre os lugars d'a redolada ascuitar-ie a frase: "Güei somos toz os de Campo Romanos", por o que queda contimostrato qu'o toponimo contina bixén.

 

Establito per 11 monezipios: Badules, Romanos, Lechón, Ferreruela d'a Uerba, Cucalón, Lanzuela, Billarmosa d'o Campo, Billadoz, Billarreyal d'a Uerba, Mainar y Billarroya d'o Campo, o Campo de Romanos ocupa una amplaria de doszients zincuanta (250) km cuadraus y ha una poblazión de mil (1000) abitáns.

A tamas d'ocupar-ie una amplaria chiqueta, o Campo de Romanos ha una dibersidat de territorios qu'enarca a lo besitán: a lo Este tenemos a Raya de Cucalón, con tucas como "A desiella" e "A Modorra", -; ista zaguera emplegata como pista d'aterrizache en a guerra zebil, grazias a lo plan d'a suya tuca- a los piez suyos tenemos a bal d'o río Uerba, do i se puet alufrar a concarada entre a ribera d'o río, pleno d'arbols con a la resta d'a bal, cautibato, preferentemén, per zereal e chirasol e a l'ueste, una planeta, qu'abraca la redolada de Romanos e de Lechón, en a que cuasi bin ha d'arbols e toz son sembratos; cal destacar-ne que'n as rayas d'o Campo Romanos, emos bonicas clamors que mos en leban a la bal d'a Xiloca (endrezera Anento,Nombrebilla e Retascón).

  http://cicic.unizar.es/daroca

 <- Volver al inicio