šHwww.oocities.org/es/cim_medicina/jurament.htmwww.oocities.org/es/cim_medicina/jurament.htm.delayedx©kÕJ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Čpƒˆ¬OKtext/htmlPĆyTį¬’’’’b‰.HTue, 18 Mar 2003 18:20:08 GMT§Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *ØkÕJ¬ jurament

Jurament Hipocratic

J

Jure per Apolo, mege, i per Esculapi i per Hygeya i Panacea, i per tots els deus i deesses, apelant al seu testimoni, que este, el meu jurament, sera complit fins on tinga poder i diserniment.  A qui m’ensenya l’art, el voldré lo mateix que a mos pares, ell participarą del meu sustent, i si ho vullguera, participarą dels meus bens. Consideraré als seus descendents com a germans meus, ensenyant-los el meu art sense cobrar-los res, si ells vullgueren dependre’l.

 

Instruire per precepte, per discurs i en totes les demes formes als meus fills, als fills del que m’ensenyą, i als discipuls units per jurament i estipulacio, d'acort en la llei medica i no a atres persones.

 

Establire el regim dels malalts, que, d'acort en el meu poder i discerniment, sera en el seu benefici i els apartarą del perjuici i de l’erro.  A ningu donare droga mortal alguna, per molt que em fora demanada, i a ningu donare consell per a tal fi.  D’igual forma, no donare a ninguna dona pessaris destructius. conservare pura i santa ma vida i el meu art.

 

No operare a ningu per calculs, deixant eixa llabor per als que treballen en tal practica.  en qualsevol casa en la que entre, sera en benefici dels malalts, evitant tota falta voluntaria o corrupcio i de lascivia en les dones o homens, lliures o esclaus.

 

Guardare silenci sobre tot lo que en la meua professio o fora d’ella escolte o veja en la vida dels homens que no dega ser public, mantenint estes coses de forma que no puga parlar-se d'elles.

 

Si complixc este jurament sense trencar-lo que els fruits de la vida i de l’art siguen meus, que sempre siga honrat per tots els homens i que lo contrari me passe si el trenque o soc perjur.

 

TORNAR