Joera orokorra

Nahita zaindugabeko itxura
• Gorpuzdun orrazkerak
• Pertsonalitate adierazmena

Argitasun izpiak

• Tonu urreztatuak
• Tonu naturalak

Mozketak

• Dinamikoak
• Alaiak
• Punta gastatuak
• Buztan luzeak
• Edozein estilotara orraztuak

Tendencia general

• Cuidadosamente descuidado
• Peinados voluminosos
• Expresión de personalidad

Puntos de luz

Tonos dorados
• Tonos naturales

Cortes

• Dinámicos
• Desenfadados
• Puntas desgastadas
• Mechones largos
• Cualquier estilo de peinado

Atzera/Volver >>