Joera orokorrak

• Mozkera ausartak
• Orrazkera pertsonalizatuak

Ileordeak

• Motzak eta harrotuak
• Ile artean nahastuak
• Oso luzeak
• Tonu ezberdinak

Orrazkerak

• Luzera ezberdin markatuak
• Naturaltasuna
• Kutsu neopunkia

Tendencia general

• Cortes atrevidos
• Peinados personalizados

Postizos

• Mechones cortos y emplumados
• Mezclados con pelo
• Muy largos
• Varios tonos

Peinados

• Distintas alturas marcadas
• Naturalidad
• Efecto neopunk

Atzera/Volver >>