SANT ESTEVE

 

foto sant esteve

A ponent del massís de Ruàs hi ha el ruïnós santuari de Sant Esteve alçat al segle XVII, però que potser pot relacionar-se amb la parròquia de Sant Esteve (dependent de Romanyà), esmentada el 1019 i no localitzada.

 

TORNA AL INDEX