VESCOMTAT DE CABANYES

Escut del vescomtat de Cabanyes

 

TÝtol concedit amb carÓcter personal a Portugal el 1892 a Josep Bonifaci Vilanova de Cabanyes i Bou.

 

Fašana principal

 

El ve´nat de Cabanyes Ús a la vall del seu nom, a la carretera de RomanyÓ, a ponent de Calonge de Mar; en sobresurt el casal dels Vilanova i de Cabanyes, bastit al lloc d'una antiga casa al segle XIX amb aire de castell feudal.

 

TORNA AL INDEX