CASTELLBARRI

 

 

En resta una torre enrunada de planta rectangular. És esmentat el 1058; pertangué al monestir de Sant Feliu de Guíxols, i al s XII fou concedit en feu a la família dels Gaufred, senyors de Fenals.

 

Castellbarri fou una fortalesa medieval situada en un planell de la muntanya de Can Mont, a ponent de la vila, des d'on dominava una bona part de la vall de Calonge de Mar i el vell camí de l'Empordà a la Selva. És esmentada des del 1058 (castell de Barre) i l'única resta medieval visible és la base d'una torre rectangular. Al seu voltant hi ha les restes del poblat pre-romà de Castellbarri, un dels jaciments d'aquesta època més importants de la comarca, que estigué probablement envoltat de muralles. El seu origen no és posterior al segle IV aC. Romanitzat posteriorment, fou segurament el precedent ( Colonico) de la vila de Calonge.

 

Escut de l'abadia de Sant Feliu de Guixols

 

TORNA AL INDEX