CAPELLA DEL CARME, HOSPITAL DE PALAMÓS

 

Capella del Carme

 

 

Detall de l'interior

 

Detall de la barana

 

TORNA AL INDEX