SANT ROMÀ LA PIETAT

 

Capella

Pintures murals

Està estesa la creença que la capella de Nostra Senyora de la Pietat havia estat l’antiga església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà. De fet, encara avui dia ho trobarem escrit en enciclopèdies i treballs històrics recents, la majoria dels quals afegeixen que fou traslladada a l’església de Sant Joan de Palamós en el transcurs dels primers anys del s.XVI. L’any 1988, vaig fer les primeres investigacions per treure'n l’entrellat, comprovant si hi havia quelcom que recolzes aquesta afirmació. Finalment vaig arribar a la conclusió que l’esmentada capella no havia estat mai la parroquial i que, a mes a mes i en Ëpoques mes llunyanes, havia rebut el nom de capella de Sant Romà. Ja l’any 1315, quan es va redactar el capbreu de les rendes de la Mitra de Girona, rendes que eren dels dominis del castell de Vila-romà, alguns dels declarants citaven peces de terra localitzats als paratges Sancti Romani o Esgleiola, totes ells properes on hi havia fins fa poc la capella de la Pietat. Segurament, un dels primers esments a la capella de Sancti Romany es troba en el testament de Ramon d’Arenys, batlle del castell de Vila-romà, redactat l’any 1362. El testador ordenà donar una certa quantitat de diners a la capella. En un altre testament, el del clergue de Santa Eugènia de Vila-romà, Andreu Ferrer, redactat l’any 1376, també fou la beneficiària d’un petit ubol.

 

TORNA AL INDEX